Education Information

Education Information

 • 1997 - 2001 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Dr), Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Bankacılık sektöründe başarı değerlemesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Yabancı kaynak maliyetlerinin işletme varlıkları üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve bir örnek uygulama

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English