Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Disiplinlerarası Sanatta "Yeni" Biçimlendirme Edimleri (Doktora Sonrası)

ASOS 6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Alanya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.200-208

İstanbul'da Vakıf üniversitelerine Bağlı Sanat Fakültelerinin Bölümsel ve Güncel Bazda İçerikleri (Doktora Sonrası)

USBİK 2019 - Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 30 January - 01 February 2019, pp.337-346