Education Information

Education Information

 • 2001 - 2004 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  St Petersburg State University, Bölgesel Çalışmalar (Rusya, Avrasya Ve Doğu Avrupa), Russia

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  RUSYA FEDERASYONU EKSENİNDE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  ORTA ASYADA İSLAM FUNDAMENTALİZMİ TEHDİDİ

  St Petersburg State University, Bölgesel Çalışmalar (Rusya, Avrasya Ve Doğu Avrupa)