Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2014 - Continues Professor

    Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Courses

  • Undergraduate Diplomatic History I

  • Undergraduate Diplomatic History

  • Doctorate Doğu Sorunu Bağlamında Osmanlı Diplomasi Tarihi

  • Undergraduate Türk Dünyasında Siyasi Gelişmeler

  • Undergraduate Political Developments in Turkish World

  • Postgraduate U.E. S. C.YENİ JEOPOLİTİK OLUŞUMLAR RUSYA VE YAKIN ÇEVRESİ

  • Undergraduate Diplomasi Tarihi

Advising Theses