Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Günlüğü

Türkiye Günlüğü , no.148, pp.165-175, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Cultural Diplomacy Initiatives of TurkicRepublics

PERCEPTIONS , vol.22, no.1, pp.91-115, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Rusya ve Arap Ortadoğusu

Akademik Ortadoğu , vol.2, no.2, pp.45-75, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Boyutlarıyla Terörizm ve Dış Politika

2023 Dergisi , no.32, pp.28-34, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Dünyası Bütünleşmesinin Yeni İtici Gücü Özbekistan

Bağımsızlığın 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri, İstanbul, Turkey, 20 December 2021, pp.88-97

Türk Devletleri Teşkilatı ve 2040 Vizyonu

BAĞIMSIZLIKLARININ 30. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ SEMPOZYUMU TÜRK DÜNYASINDA DEĞİŞİME YÖN VEREN ORTAK MİRAS: Dİl, Tarİh, Edebİyat ve Mefkûre, Ankara, Turkey, 09 November 2021, pp.253-265

The Future of Russia-Ukraine Conflict

The Black Sea: Strategic Foresight Validation Webinar, United States Of America, 16 November 2021

BAĞIMSIZLIKLARININ 30. YIL DÖNÜMÜNDE TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLER

TÜRK DÜNYASININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞI SEMPOZYUMU, Bishkek, Kyrgyzstan, 16 March 2021

Iran’s Energy Resources and Energy Security

EFE 2020 4 th INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS FINANCE AND ENERGY, Ankara, Turkey, 14 October 2020

İslam Kerimov Sonrası Özbekistan- Türkiye İlişkilerinin Kültürel Boyutu

Zamanını Aşan Medeniyet- Özbekistan Sempozyumu, Turkey, 15 - 30 June 2019, pp.113-123

TÜRKSOY and Cultural Integration among the Turkic Republics

International Workshop: 25th Year of Diplomatic RelationsBetween Turkey and Turkic Central Asian States, 21 December 2017

Kırgızistan’ın Kültürel Diplomasi ve Cengiz Aytmatov

Her Yıl Bir Büyük Türk 4 Cengiz Aytmatov, 27 - 28 November 2017

Bağımsızlık Sonrası Kazakistan ın Dış Politikası

IV. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, Turkey, 17 - 20 May 2016, pp.62

Bağımsızlık Sonrası Kazakistan Dış Politikası

Bağımsızlığının 24. Yılında Kazakistan, Ankara, Turkey, 14 December 2015

Türk-Rus İlişkilerinin Gelişiminin Anahtarı: İyi komşuluk

Soğuk Savaş’tan Günümüze Türk-Rus İlişkileri, St.Petersburg, Russia, 29 September 2010, pp.71-75

Books & Book Chapters

SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE’NİN ORTAKLIK DİPLOMASİSİ

in: Türk Dış Politikasının 100 Yılı (1923-2023), Prof. Dr. Bilal Karabulut - Prof. Dr. Fırat Purtaş, Editor, Nobel, Ankara, pp.9-29, 2023

The Organızatıon of Turkıc States in the Post-Pandemıc World Order

in: World Politics in the Age of Uncertainty, Akıllı, E., Gunes, B., Editor, Palgrave Macmillan, pp.103-113, 2023

Rusya'nın Dağılma Sendromu ve Batıyla Olan Kavgası

in: Türkiye'nin Jeopolitiği ve Karadeniz'İn Güvenliği Ekseninde Rusya-Ukrayna Savaşı, Mustafa Sıtkı Bilgin, Editor, Akçağ, Ankara, pp.21-41, 2023

Pan-Türkizm Tartışmaları Çerçevesinde Türk-Rus İlişkileri

in: Bölgesel ve Küresel İlişkiler Bağlamında Erdoğan Dönemi Türk Dış Politikası, Ahmet Özkan, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-21, 2023

Türkiye ile Türk CUmhuriyetleri Arasındaki İlişkiler

in: Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Ahmet Kanlıdere ve İlyas Kemaloğlu, Editor, Ötüken, Ankara, pp.175-187, 2023

ABD&Çin Kutuplaşması Karşısında Türk Dünyası

in: KAFKASYA VE TÜRKİSTAN - Çatışma ve İş Birliği, Yalçın Sarıkaya, Ömer Faruk Kocatepe, Editor, Nobel, Ankara, pp.327-341, 2023

ABAI KUNANBAIULY AND FOREIGN POLICY OF KAZAKHSTAN

in: Wisdom of the Great Steppe: Abai Kunanbaiuly, Suat Beylur ve Omirbek Hanayı, Editor, Khoja Akhmet Yassawi International Turkish-Kazakh University Eurasian Research Institute (ERI), Almaty, pp.195-213, 2022

Rusya'nın Asya-Pasifik Siyaseti

in: Rusya Federasyonu'nun Dış Politikası, Ağır Osman, Nogayeva Ainur, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.383-412, 2022

THE SECOND TALIBAN ERA IN AFGHANISTAN AND THE RELATIONS OF THE CENTAL ASIAN COUNTRIES WITH THE TALIBAN

in: The Second Taliban Era in Afghanistan: Identifying Risks and Opportunities, Prof. Dr. Osama Kubbar ve Assoc. Prof. Merve Seren, Editor, Orion Books, Ankara, pp.71-84, 2022

Bilimsel Makale Yayın Sürecinde Editör ve Yayın Kurulu Değerlendirme Aşaması

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN SÜREÇLERİ, Dr. Levent DOĞAN Dr. Cem UZUN Dr. Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Edirne, pp.185-190, 2021

Hazar Konvansiyonuna Giden Süreç ve Değişen Hazar Jeopolitiğinde Türkiye'nin Yeri

in: Devlet Hizmetinde 45 Yıl , Hakan Gökpınar, Editor, Barış Kitapevi, Ankara, pp.200-222, 2021

Diplomasi Tarihi 1

DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2020Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, 2020

1985-1991:SOĞUK SAVAŞIN SON YILARINDA DİPLOMASİ

in: DİPLOMASİ TARİHİ II, R.KUTAY KARACA, BARIŞ ÖZDAL, Editor, DORA, Bursa, pp.553-597, 2020

2013 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Eskişehir

in: Türk Dünyası Kültür Başkentleri, Fırat Yaldız, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.127-174, 2020

GORBAÇOV İKTİDARI VE SSCB’xxNİN DAĞILMASI

in: DİPLOMASİ TARİHİ II, BARIŞ ÖZDAL, KUTAY KARACA, Editor, DORA BASIN- YAYIN DAĞITIM, pp.583-592, 2019

ASEAN’xxIN G-20’xxDEKİ TEMSİLCİSİ ENDONEZYA’xxNIN TÜRKİYE İÇİN SUNDUĞI FIRSATLAR

in: Uluslararası İlişkilere Tarihsel Bakış, FIRAT PURTAŞ, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.545-568, 2019

Kazakistan ve Türkiye Arasında Kültür ve Sanat Alanındaki İlişkiler

in: Nursultan Nazarbayev Büyük Bozkırın Manevi Dirilişi, Laura Bolatova, Editor, Ahmet Yesevi Ün. Mütevelli Heyet Başkanlığı, Ankara, pp.190-207, 2018

Orta Asya’nın Bütünlüğü Sorunsalı ve Orta Asya’da Bölgesel Entegrasyon Girişimleri

in: Orta Asya ve Kafkasya Güç Politikası, Turgut Demirtepe, Editor, USAK, Ankara, pp.120-140, 2008

Metrics

Publication

46

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

19

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

27
UN Sustainable Development Goals