Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yavaş Şehir Gökçeada’nın Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Araştırma

International Travel Tourism Dynamics, Ankara, Turkey, 08 October 2020, pp.410

Yeşil Yıldız Otellerde Yeniliğin Yayılması Teorisi Kapsamında Sürdürülebilir İnovasyonun İncelenmesi

MTCON Conference on Managing Tourism Across Continents, Ankara, Turkey, 02 September 2020, pp.1184-1195

ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİSTLERİN ÇEKİCİ SEYAHAT MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13 - 15 June 2019

Coğrafi İşaretli Gastronomik Ürünlerin Festivallerine Yönelik Bir Araştırma

International Gastronomy Tourism Studies Congress, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.415-426

Books & Book Chapters

Conflicting Businesses in the Digital World

in: Conflict Management in Digital Business New Strategy and Approach, Özsungur, Fahri, Editor, Emerald Publishing, pp.167-186, 2022

ECOPERF (Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli).

in: HİZMET KALİTESİ EL KİTABI Ölçekler ve Modeller Üzerine Çalışmalar, Murat Aksu, Oğuz Diker, Erdem Temeloğlu, Özge Güdü, Editor, Detay, Ankara, pp.29-42, 2020

Konaklama Hizmetlerine Giriş

in: Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, İnci Oya ÇOŞKUN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.2-26, 2016

Metrics

Publication

11

Open Access

1