Education Information

Education Information

 • 2004 - 2008 Doctorate

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1999 Undergraduate

  Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  SEYAHATNAMELERE GÖRE YEDİSU BÖLGESİNDEKİ KAZAK VE KIRGIZLARIN SOSYAL YAPISI (1854-1917)

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Stalin’xxs Great Purges and the Penal System: The Case of the Kazakh Intelligentsia

  Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)