Res. Asst.GAMZE ARIKAN


Institute of Graduate Programs,

Metrics

Publication

26

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2017 - Continues

2017 - Continues

Doctorate

Ankara Haci Bayram Veli University, Institute Of Graduate Programs, Sağlık Yönetimi, Turkey

2013 - 2017

2013 - 2017

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Undergraduate

Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Postgraduate

Sağlık turizm kapsamında termal turizm tüketicilerinin termal turizme yönelik bakış açılarını içeren bir araştırma Creative Commons License

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Research Assistant

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Covid-19 Sürecinde Türkiye’de Aşı Tereddüdü ile Google Arama Hacmi Verileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

ERİGÜÇ G., KARTAL N., ARIKAN G.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.24, no.1, pp.1-22, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

e-Nabız Uygulamasını Değerlendirmek İçin Kullanılan Yeni Bir Araç: Mobil Uygulama Derecelendirme Ölçeği

KORKMAZ S., ARIKAN G.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.23, no.3, pp.625-636, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Genişletilmiş Benlik Teorisi Perspektifinden Bireylerin Sahiplik Kayıpları

KORKMAZ S., ARIKAN G., DOĞUÇ E.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.4, pp.3586-3606, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

SAĞLIK ALANINA YÖNELİK SOSYAL FRANCHISING UYGULAMALARI

MANSUR F., ARIKAN G.

ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.561-573, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DAVRANIŞSAL İKTİSAT YAKLAŞIMI: TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLER

SERİM H., ARIKAN G.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.12, no.32, pp.1352-1375, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

YAŞLI BİREYLERİN EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLARINA İLİŞKİN POLİTİKALAR BELİRLEME

ARIKAN G.

uluslararası sağlık yönetimi ve stratejileri dergisi, vol.6, no.2, pp.260-274, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Hasta Mahremiyetine Sağlık Personelinin Bakış Açısı: Bir Kamu Hastanesi Örneği

KORKMAZ S., ARIKAN G.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.6, pp.19-35, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM VE DAVRANIŞLARININİNCELENMESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

DOĞUÇ E., ARIKAN G.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.293-306, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ALGILANAN DURUMSAL LİDERLİK STİLLERİ (ANKARA’DA BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ)

ÖZTÜRK Z., DOĞUÇ E., ARIKAN G.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Degisi, vol.3, no.3, pp.80-96, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

STUDY OF THERMAL TOURISM CONSUMERS’xx PERSPECTIVES TOWARDSTHERMAL TOURISM AND EVALUATIONS OF SERVICE QUALITYDIMENSIONS

KORKMAZ S., ARIKAN G.

International journal of health management and tourısm, vol.2, no.1, pp.49-61, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

A Study of Thermal Tourism Consumers’xx Perspectives Towards Thermal Tourism and Evaluations of Service Quality Dimensions

KORKMAZ S., ARIKAN G.

International Journal of Health Management and Tourism, vol.2, no.1, pp.49-61, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Çalışanların yaşlılık dönemi ile ilgili evde bakımhizmetlerine ilişkin bilgi düzeyleri

ORHANER E., ARIKAN G.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.163-173, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORONAVİRÜS STİGMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ARIKAN G., SEYHAN F., AYDAN S., KARTAL N.

4. ULUSLARARASI 14.ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.340-351

2018

2018

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği

DOĞUÇ E., ARIKAN G.

17.Uluslararası Katılımlı İşletmeceilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018

2018

2018

Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Sorumluluk

ARIKAN G., ÖZTÜRK Z.

VI.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Rome, Italy, 4 - 06 September 2018

2018

2018

Sağlık Sektörü Kurumsal Performans Göstergelerinde Tıbbi, İdari ve Eğitim Kriterlerinin Önemi

ARIKAN G., ORHANER E.

II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

2017

2017

Termal Turizm Kapsamında Türk ve Avrupa Standartlarının İncelenmesi

KORKMAZ S., ARIKAN G.

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.251-252

2017

2017

Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanan Durumsal Liderlik Stilleri (Ankara’da Bir Özel Hastane Örneği)

ÖZTÜRK Z., DOĞUÇ E., ARIKAN G.

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.223-224

2017

2017

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞMELERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ÖZTÜRK Z., ARIKAN G., DOĞUÇ E.

ASEAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, pp.158

Books & Book Chapters

2022

2022

Çevresel Sağlık Okuryazarlığı

DOĞUÇ E., ARIKAN G.

in: İktisatta ve İşletmede Seçme Konular- II, Öztürk Salih, Editor, İKSAD Yyayınevi, Ankara, pp.99-125, 2022

2022

2022

Sağlık Kurumlarında Kanıta Dayalı Yönetim Yaklaşımı ve Uygulamaları

ARIKAN G.

in: Sağlık Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler, Zekai ÖZTÜRK, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.323-342, 2022

2019

2019

SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA YÖNETİMİ

ARIKAN G.

in: SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM, ÖZTÜRK, ZEKAİ, Editor, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, pp.189-211, 2019