Education Information

Education Information

 • 2014 - Continues Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - Continues Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Algılanan etik liderliğin duygusal emek üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolü: Sağlık kurumlarında bir araştırma

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English