Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2012 - Continues Research Assistant

    Gazi University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

  • 2011 - 2012 Research Assistant

    Yalova University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü