Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MAĞDURU BELLİ BİR KİŞİ OLMAYAN SUÇLARIN SORUŞTURMALARI NETİCESİNDE VERİLEN KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARLARININ DENETLENMESİ SORUNU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.3, pp.471-536, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ALMAN VE TÜRK CEZA HUKUKUNDA GÖRÜNTÜLEME YOLUYLA BEDEN MAHREMİYETİNİN İHLALİ

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.685-701, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Alman ve Türk Ceza Hukukunda Görüntüleme Yoluyla Beden Mahremiyetinin İhlali

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.665-680, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yakalama ve Gözaltı

11. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.291-295

Books & Book Chapters