Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı öğrencilere Türkçe öğreten akran öğrencilerin ve öğretmenlerinin deneyimleri: Bir e Twinning projesi örneği

8. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Üsküp, Macedonia, 15 - 16 September 2022, pp.41

“Yabancı Öğrenciler için Türkçe Hikâyeler” setinin okunabilirlik yönünden incelenmesi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Batman, Turkey, 7 - 09 November 2022

Dil Öğretiminin Bağlamsallaştırılması ve Sanal Gerçeklik

Prof. Dr. A. Halûk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu (Dil-Tarih-Coğrafya), Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019

Örnek Çocuk Oyunları Üzerinden Türkiye’xxde Çocuk Tiyatrosuna İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 27 - 29 September 2018, pp.196-199

Dil Öğretiminin Geleceği: Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Babir International Conference for Humanities, Alanya / ANTALYA, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.8

Beşinci sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde umut

II. International Rating Academy Congress: HOPE, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.227-240

Yenilenen Türkçe öğretmenliği lisans programının öğretim elemanı görüşlerine göre değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 27 - 29 September 2018, pp.55

İsmet Özel’in ”Erbain” Adlı Eserinde ”Çocuk”

Science Research Congress / Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 September 2018, pp.14

İki dilli Türk çocuklarının yazılı anlatım becerilerinin incelenmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2018), Bodrum/ MUĞLA, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.152-159

Okul Öncesi Çocuklarının Emojilere Yükledikleri Anlamların İncelenmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2018), Bodrum/ MUĞLA, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.493-497

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin emoji kullanım sıklığı ve emojilere verdikleri anlamlar

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.296-305

Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.279-287

İngiltere/Nottingham’da yaşayan Türk çocuklarının Türkçe anlattıkları hikâyelerin incelenmesi

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.272-278

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkiye ve Türkçeye ilişkin algılarının incelenmesi (ADÜ-TÖMER örneği)

Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim, Sanat ve Felsefede Farkındalık, Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, pp.61

Batı Trakyalı Türk öğrencilerin, okudukları kitapları anlama düzeyleri açısından değerlendirilmesi

Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.275-280

Uzaktan Türkçe dersler alan Batı Trakyalı Türk öğrencilerin kendilerini değerlendirme çalışması

Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.281-289

Eğitim kavramı ve Kutagdu Bilig

IV. International Congress of Educational Research: Education for Active Ageing and Active Citizenship, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.2042-2051

Yabancılara Türkçe öğretiminde yöntem sorunu

I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu/ Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2011, pp.456-461

İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerisi eğilimlerinin belirlenmesi

VI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Erzurum, Turkey, 25 - 28 September 2011, pp.156-161

Books & Book Chapters

Akademik Yazılarda Bulgular

in: Türk Dili 2, Şen Ülker, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.220-249, 2022

Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür ve Kültürel Etkileşim

in: Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimi: Dil Politikası-Kültür-Yöntem-Teknoloji, Dinçay Köksal, Ömer Gökhan Ulum, Eda Duruk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.131-153, 2021

Kelime Öğretimi

in: Türkçe Öğretimine Genel Bir Bakış El Kitabı, Temizyürek Fahri, Türkben Tuncay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.473-512, 2021

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi Üzerine Yapılan Çalışmalar: Bir Eğilim Araştırması

in: Yunus Emre-Mehmet Akif Armağanı Türkçe Öğretimi Araştırmaları, Hasan Ali Esir, Demet Sancı Uzun, Bekir Gökçe, Hülya Kibar Furtun, Saliha Tunç, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.363-373, 2021

Kültür Öğretiminin Temel Kavramları

in: Yabancı/İkinci Dil Öğretiminde Kültür ve Kültürel Etkileşim, Gülnur AYDIN, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.1-50, 2020

Türkçe Eğitiminde Dilbilgisi Öğretimi

in: Türkçe Eğitimine Genel Bir Bakış, Ahmet Zeki Güven, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.193-227, 2020

Yabancı Dil Öğretiminde Bağlam Kullanımı ve Sözcük Öğretimi

in: Yabancı Dil Olarak/ İkinci Dil Olarak/Yurtdışındaki Türk Soylular İçin Türkçenin Sözcük Öğretimi, Alpaslan Okur, Gökçen Göçen, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.373-406, 2019

Yazma Eğitimi ile İlgili Temel Kavramlar

in: Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Halit Karatay, Editor, Asos Yayınları, Ankara, pp.73-99, 2019

Temel Dil Becerilerinin Beyindeki Organizasyonu

in: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Mehmet Dursun ERDEM, Ahmet AKKAYA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.75-100, 2018

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programına Genel Bir Bakış

in: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Mehmet Dursun ERDEM, Ahmet AKKAYA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.101-126, 2018

Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, Abdullah ŞAHİN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.205-222, 2014

Yabancı dil olarak Türkçe dinleme öğretimi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, Abdullah ŞAHİN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.431-449, 2014

Konuşmada beden dili

in: Konuşma Eğitimi, Aziz KILINÇ, Abdullah ŞAHİN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.199-208, 2013

Metrics

Publication

64

Project

6

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals