Education Information

Education Information

 • 2013 - 2020 Doctorate

  Ankara Haci Bayram Veli University, Institute of Graduate Programs, Yakın Çağ Tarihi (Dr), Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Osmanlı–İngiltere iktisadi-kurumsal ilişkileri: İzmir örneği (1838-1876)

  Ankara Haci Bayram Veli University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi (Dr)

 • 2012 Postgraduate

  Osmanlı Devleti'nde bir idari modernleşme kurumu olarak Şura-yı Devlet (1868-1876)

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Yl) (Tezli)