Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Diagnosis and Detection of COVID-19 from Lung Tomography Images Using Deep Learning and Machine Learning Methods

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, vol.10, no.2, pp.190-200, 2022 (Scopus) identifier

Estimation of the Academic Performance of Students in Distance Education Using Data Mining Methods

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.9, no.2, pp.410-429, 2022 (ESCI)

Eğitim Kurumları için Bilgi Yönetim Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi

European Journal of Science and Technology, no.28, pp.1304-1308, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Hybrid ANFIS-GA Approach for Estimation of Regional Rainfall Amount

Gazi University Journal of Science, vol.32, no.1, pp.145-162, 2019 (Scopus) identifier

Evaluation of Multidisciplinary Effects of Artificial Intelligence with Optimization Perspective

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, vol.10, no.1, pp.20-29, 2019 (ESCI)

Effect of Cactus Plants on Magnetic Fields Bruited by Computer Screens

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.70-79, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Medical Diagnosis with a Novel SVM-CoDOA Based Hybrid Approach

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, vol.9, no.4, pp.6-16, 2018 (ESCI)

Optimization of Project Scheduling Activities in Dynamic CPM and PERT Networks Using Genetic Algorithms

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.615-627, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Solving The Exam Scheduling Problems in Central Exams With Genetic Algorithms

Mugla Journal of Science and Technology, vol.4, no.1, pp.102-115, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İşletmelerde Uygulanan İnsan Kaynakları Yönetiminde Veritabanı Kullanımının Önemi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.539-557, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The importance of human-computer interaction in the development process of software projects

Global Journal of Information Technology, vol.5, no.1, pp.48-54, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme Süreci: Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Örneği

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.4, no.1, pp.1-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yazılım Projelerinde Karşılaşılan Risk Faktörleri ve Risk Yönetim Süreci

MARMARA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.27, no.1, pp.1, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Teknokentlerde Geliştirilen Yazılım Projelerinin Risk Analizi ve Başarı Düzeyleri

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.3, no.1, pp.57-75, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

An Expert System Design and Application for Hydroponics Greenhouse Systems

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.27, no.2, pp.809-822, 2014 (Scopus) identifier

Elektronik Cihazlarda Arıza Teşhis İçin Bir Uzman Sistem Uygulaması

Selçuk Teknik Dergi, vol.11, no.1, pp.8-18, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Nesne Yönelimli Yazılım Kalitesi Açısından CK Metrik Kümesini Değerlendiren Bir Uzman Modül Tasarımı ve Uygulaması

DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.55-68, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Nesne Yönelimli Tasarım Metrikleri ve Kalite Özellikleriyle İlişkisi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.14, no.1, pp.9-14, 2011 (ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Parkinson Hastalığının Teşhis Edilmesi

3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 20 - 23 July 2022

Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Oyun Bilgisayarı Seçimi

3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 20 - 23 July 2022

Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile EEG Sinyallerinden Duygu Tanıma

3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 20 - 23 July 2022

Şifreleme Algoritmaları Kullanılarak Bir Mesajlaşma Uygulamasının Geliştirilmesi

3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 20 - 23 July 2022

Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Elmas Kalitesinin Sınıflandırılması

1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences (ICEANS 2022), Konya, Turkey, 10 May 2022

Hepatit C Virüsünün Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmini

1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences (ICEANS 2022), Konya, Turkey, 10 May 2022

Cilt Kanserinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Teşhisi

1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences (ICEANS 2022), Konya, Turkey, 10 May 2022

Derin Öğrenme Algoritmaları Kullanılarak Akciğer Tomografi Görüntülerinden COVID-19 Tespiti

4th International Congress on Life, Social, and Health Sciences in a Changing World, Turkey, 12 February 2022 Sustainable Development

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm ve Bu Süreçte Kullanılan Teknolojiler

Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, Turkey, 23 December 2021

An AHP-based Decision Support System for Personnel Selection for Manager Position in Businesses

International Conference on Research in Management & Technovation (ICRMAT 2021), 10 December 2021

Eğitim-öğretim kurumlarında bilgi yönetim sistemleri: Örnek bir uygulama

International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 01 November 2021

Derin Öğrenme Kullanılarak Ses ile Cinsiyet Tanıma

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Turkey, 30 September 2021

Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Kalp Yetmezliği Hastaları için Ölüm Olayının Tahmini

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Turkey, 30 September 2021

COVID-19 Pandemisi İçin Hasta Takip Sisteminin Tasarımı Ve Geliştirilmesi

International Congress on Culture, Arts and Multi-Disciplinary Studies, 21 May 2021 Sustainable Development

E-Ticaret Kapsamında Hizmet Veren Bir Websitenin Kullanılabilirlik Analizi

International Congress on Culture, Arts and Multi-Disciplinary Studies, 21 May 2021

Toplum 5.0: Akıllı Toplum İçin Etkili Teknoloji

7th International Management Information Systems Conference, 9 - 11 December 2020

Technology and Innovation Management in Times of Crisis: Problems and Suggestions

International Conference on Research in Management and Technovation (ICRMAT2020), 5 - 06 December 2020

Endüstri 4.0 ve Bölgesel Kalkınma: Fırsatlar ve Tehditler

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 November 2019

Sabitdisk’te Oluşan Bozuk Sektörlerin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 November 2019

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Dönüşüm

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bilişim Sektörü Şirketlerinin Performans Ölçümü

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019

Android ve iOS Mobil Arayüz Tasarımlarının Kullanılabilirlik Analizi

The International Virtual Symposium of Innovations in Education and Social Sciences, Ankara, Turkey, 3 - 05 April 2019

A Novel Model for Risk Estimation in Software Projects Using Artificial Neural Network

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

A Novel Hybrid Model for Vendor Selection in a Supply Chain by Using Artificial Intelligence TechniquesCase Study: Petroleum Companies

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019 Sustainable Development

Analyzing and Processing of Supplier Database Based on the Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) Algorithm

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

Endüstri 4.0 Kapsamında Akıllı Fabrikaların İncelenmesi

5th International Conference on Management Information Systems (IMISC 2018), Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2018

Uzaktan Eğitimde Çevrimdışı Sertifika Programları İçin Sistem Tasarımı

5th International Conference on Management Information Systems (IMISC 2018), Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2018

Meme Kanseri Teşhisi için Dinamik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı

3rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018 Sustainable Development

Kural Tabanlı Uzman Makale Tavsiye Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi

3rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

Sikorsky Uh-60 Kara Şahin Helikopteri Performans Planlamasına Yönelik Statik Uzman Sistem Tasarımı

3rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

Endüstri 4.0, Uygulama Alanları ve Beklenen Gelişmeler

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

Mobil Uygulamalar İçin Kullanılabilirlik Analizi: Sosyal Medya Uygulaması Örneği

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

Blok Zinciri Teknolojisi ve Uygulama Alanları

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

CLIPS Kullanarak Geliştirilen Bir Film Tavsiye Sistemi

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017

TÜBİTAK –TEYDEB Proje Değerlendiren Bir Uzman Sistem

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017

Doktorlar İçin Hastalık Teşhisi Ve Tedavisinde Kullanılabilen Bir Uzman Sistem Uygulaması

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017

Yazılım Projelerinde Kullanılan Risk Analiz Yöntemleri ve Çözüm Önerileri

International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 April 2016

Yazılım Proje Yönetimi Sürecinde Yapay Zekâ Tekniklerinin Kullanımı

International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 April 2016

İşletmelerde Uygulanan İnsan Kaynakları Yönetiminde Veritabanı Kullanımının Önemi

International Management Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2016

Technology Management Process and Encountered Problems in Organizations

Second International Conference On Advances in Management, Economics and Social Science - MES 2015, Roma, Italy, 18 - 20 April 2015

The Importance of Human Computer Interaction in the Development Process of Software Projects

5th WORLD CONFERENCE on INNOVATION and COMPUTER SCIENCES-INSODE-2015, 14 - 16 May 2015

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin E-Ticaret Algısı: Bir Uygulama Örneği

Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (YBS.2014), İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014

Web Site Kullanıcı Arayüz Tasarımlarının Kullanılabilirlik Düzeylerinin Bulanık Uzman Sistem Kullanılarak Belirlenmesi

6th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2012), Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Books & Book Chapters

Deneyap Card

in: Programmable Smart Microcontroller Cards, KOCER Sabri, DUNDAR Ozgur, BUTUNER Resul, Editor, ISRES Publishing, pp.208-217, 2021

Dijital Dönüşüm, Uygulama Alanları ve Yeni Yaklaşımlar

in: Dijital Yönetim, Uysal, H.T., Aksoy, C., Yılmaz, F., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık., Ankara, pp.141-162, 2020

Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems

in: Analyzing and Processing of Supplier Database Based on the Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) Algorithm, Hemanth D., Kose U., Editor, Springer, Cham, pp.544-558, 2020

A Novel Hybrid Model for Vendor Selection in a Supply Chain by Using Artificial Intelligence Techniques Case Study: Petroleum Companies

in: Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, Hemanth D., Kose U., Editor, Springer, Cham, pp.226-251, 2020

A Novel Model for Risk Estimation in Software Projects Using Artificial Neural Network

in: Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, Hemanth D., Kose U., Editor, Springer, Cham, pp.295-319, 2020

Advanced MIS and Digital Transformation for Increased Creativity and Innovation in Business

in: The Role of Artificial Intelligence Within the Scope of Digital Transformation in Enterprises, Gülay Ekren, Alptekin Erkollar and Birgit Oberer, Editor, IGI Global, pp.122-146, 2019

Advanced MIS and Digital Transformation for Increased Creativity and Innovation in Business

in: Knowledge Management Within the Context of Organizational Innovation, Gülay Ekren, Alptekin Erkollar and Birgit Oberer, Editor, IGI Global, pp.26-49, 2019

Türkiye’de Vakıf Üniversitelerinin Yönetim Bilişim SistemleriBölümleri Lisans Ders Müfredatlarının Endüstri 4.0Kapsamında İncelenmesi

in: Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem, Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, Dr. Çiğdem Selçukcan Erol, Dr. Zerrin Ayvaz Reis, Dr. Murat Gezer, Editor, Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri Ticaret A.Ş., İstanbul, pp.99, 2018

Readiness of MIS Undergraduate Programs in Turkish Universities to Industry 4.0

in: Industry 4.0 from the MIS Perspective, Sevinc Gülseçen, Zerrin Ayvaz Reis, Murat Gezer and Çiğdem Erol, Editor, The Peter Lang Publishing, pp.153, 2018