Publications & Works

Books & Book Chapters

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BESLENME HAKKI

in: KAMUSAL BİR HAK OLARAK BESLENME VE VERGİSEL BOYUTU, YILMAZ FURTUNA ELİF, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.123-152, 2023

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA MUHAKEME USULÜ OLARAK MÜTALAA ŞARTI

in: VERGİ CEZA HUKUKU ÇALIŞMALARI, ÖZGENÇ İZZET, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.629-654, 2021

Metrics

Publication

2