Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Aleksander’dan İbn Sînâ’ya İntikal Eden Büyük Problem: Tümellerin Önceliği ve Sonralığı

İslami Araştırmalar, vol.31, no.2, pp.296-314, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Sînâcı Bilimsel Tümel ve Hakkında Yapılan Yanlış-Atıflı Değerlendirmelerin Eleştirisi

Beytulhikme An International Journal of Philosophy, vol.10, no.3, pp.389-418, 2020 (ESCI)

Gazalici Sebepliliğin Metodik Çerçevesi

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.23-56, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Sina da Mahiyet ve Varlık

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.193-209, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Felsefesinde Tikelleri Tümel Tarzda Bilmek

Felsefe Dünyası, no.51, pp.144-185, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Marmura nın Tanrı nın Tikelleri Bilmesi Problemindeki Görüşlerinin Analizi Ve Eleştirisi II

Dini Araştırmalar, vol.12, no.35, pp.47-85, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Marmura nın Tanrı nın Tikelleri Bilmesi Problemindeki Görüşlerinin Analizi Ve Eleştirisi I

Dini Araştırmalar, vol.12, no.34, pp.115-150, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Sina nın Düşünen Nefsi ve Durumlarını Tanıma Adlı Risalesinin Çeviri ve İncelemesi

Felsefe Dünyası, vol.2, no.48, pp.161-185, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Sina nın Akli Bilimlerin Bölümleri Adlı Risalesinin Çeviri Ve İncelemesi

Dini Araştırmalar, vol.11, no.31, pp.195-234, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Katolik Kilisesi ndeki İbn Rüşd Mirası

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.113-131, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İkinci Defterde Hikmet ve Aşk

VI. Uluslararası Şeyh Şaban-I Velî Yesevîlik Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.136-141

Varlıktan Oluşa Dönüşümde İslam Felsefesini Mevzilendirmek

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.91-140

İkinci Defter: Seher Vaktinde Aşk

II. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2018, pp.330-352

Eşari Kelamında Cüveyni’den Urmevi’ye Metodolojik Dönüşüm

Kastamonu ÜniversitesiV. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Velî Sempozyumu(Eş’arîlik), 4 - 06 May 2018

EŞ‘ARÎ KELAMINDA CÜVEYNÎ’DEN URMEVÎ’YE METODOLOJİK DÖNÜŞÜM

Kastamonu ÜniversitesiV. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Velî Sempozyumu(Eş’arîlik), Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.231-235

Gazali den Sonra Felsefede Ne Başladı Bitti 13 Yüzyıl Razi Urmevi Okulundan Bir Bakış

13. Yüzyılda Felsefe, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.350-390

Katolik Kilisesi ndeki İbn Rüşd Mirası

Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd'ü Yeniden Düşünmek, Sivas, Turkey, 8 - 10 October 2008, pp.441-454

Books & Book Chapters

Tümeller Teorisi

in: İslam Düşüncesinde Teoriler I Metafizik, Yusuf Genç, Editor, Ketebe, İstanbul, pp.719-735, 2021

Bazı Veçheleriyle İbn Sina’nın Tanrı’nınTikelleri Bilmesi Teorisi

in: Din Felsefesi Açısından Meşşai Gelen-Ek-i, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.578-590, 2019

Felsefi Kelam Okulu

in: İslam Felsefesi Tarihi, İsmail Erdoğan, Enver Demirpolat, Editor, Lisans, İstanbul, pp.309-350, 2018

Kadı Siracuddin el-Urmevi ve Okulu

in: Selçuklu Kadılarından Siraceddin el-Urmevi, Kamil Kömürcü, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas, pp.9-22, 2017

Felsefi Kelam Okulu

in: İslam Feslefesi, İsmail Erdoğan, Enver Demirpolat, Editor, Lisans, İstanbul, pp.322-362, 2017

Muhyiddin ibn Arabi ve vahdet-i vücud okulu

in: İSLAM FELSEFESİ, Prof. Dr. İsmail Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Enver Demirpolat, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.363-393, 2017