Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turizm Algısı ile Örgütsel Toksisite Arasındaki İlişki: Sinop Örneği

International Travel and Tourism Dynamics, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2020

Animasyon Departmanlarına Yönelik E-Yorumların İncelenmesi

International Travel and Tourism Dynamics, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2020

Destinasyonlarda Overtourism Potansiyeli: Kars-Doğu Ekspresi Örneği

International Travel and Tourism Dynamics, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2020

Tiyatronun Boş Zaman Tatmini ve Yaşam Doyumuna Etkisi

MTCON-Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.1032-1038

Stratejik Liderliğin Örgütsel Toksisite Üzerine Etkisi

6.ULUSLARASI MULTİDİSİPLİNLER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 28 April 2019

İŞLETMELERDE SPONSORLUK UYGULAMALARI: HAVAYOLU İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

7. ULUSAL 3. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.525-537

Çoklu Zekâ Kuramı’na Göre Bireylerin Sahip Oldukları Zekâ Alanlarının Rekreasyon Tercihlerine Etkisi

5. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.69

Books & Book Chapters

Rekreasyon İşletmelerine Yönelik Yeni Bir Yapılanma Önerisi: Matriks Örgütlenme

in: Turizm Alanında Güncel Konular ve Yaklaşımlar 2, Çilesiz Emre , Arıkan Ersin, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.108-118, 2021

Rekreasyon ve Teknoloji

in: Rekreasyon (Disiplinlerarası Yaklaşım ve Örnekler), GÜNEŞ Saniye Gül, VAROL Fatih, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.383-402, 2021

Modern Pazarlama Yönelimleri

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Konular ve Yaklaşımlar 2, Doğancılı Olca Sezen, Özyılmaz Misican Duygu, Bal Özkaptan Bilge, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.247-276, 2021

Rekreasyon ve Rekreasyon ile İlişkili Kavramlar

in: Rekreasyon Sosyolojisi, Meriç Sağbetullah, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.1-20, 2021

Geçmişin Etkileyici Gücü Retro Pazarlama:Spor Endüstrisine Yönelik Bir Derleme

in: Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Yaklaşımlar 2, Doğan Yeliz İlgar, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.103-113, 2021

Elektronik Spor Turizmi

in: Gelecek Turizm Trendleri, Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Sağbettullah MERİÇ, Editor, Paradigma Akademi, pp.376-398, 2020

Turizm İşletmelerinde Sanal ve Sosyal Kaytarma

in: Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2 (Örnek Olaylarla), İştin Ayşe Ercan, Çelik Sedat, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.177-196, 2020

Deniz Turizmi

in: Alternatif Turizm (Turizmin 41 Türü), Rahman TEMİZKAN, Duran CANKÜL, Fikret GÖKÇE, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.49-55, 2020

K Kuşağının Rekreasyona Katılımı ve Yaratıcı Düşünme Eğilimi Arasındaki İlişki

in: Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı - 3, Betül BAYAZIT, Ercan KARAÇAR, Ozan YILMAZ, Editor, Çizgi Kitabevi, Ankara, pp.44-56, 2020