Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr), Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Türkiye’de Mali Disiplinin Sağlanması Açısından Kamu Harcamaları Stratejisi:1980 - 2002 Dönemi Analizi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Kamu Gelirlerinde Mali Planlama: Türkiye Örneği

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli)