Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bütçe Hukuku Açısından Kamu Mali Yönetim Sisteminin Temel Amaçlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 10 April 2021

Vilfredo Pareto, Trattato and Italian School of Fiscal Sociology

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2023, no.655, pp.509-515

The Description and Comparison of Budget Systems: The Case of Turkey (1924-2018)

34. International Public Finance Conference/Turkey, Antalya, Turkey, 24 April 2019

2000 After Inflation Effects of Domestic Debt Management Policy in Turkey

33. International Public Finance Conference/Turkey, Antalya, Turkey, 08 May 2018

Books & Book Chapters

Türkiye'nin Güncel İktisadi ve Mali Sorunları

in: Bitmeyen Kriz, Şenol Çarık, Editor, Halk Kitabevi, Ankara, pp.87-100, 2020

Büyümeye Endeksli Tahviller Teorisi: Ülke Örnekleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

in: Güncel Maliye Tartışmaları - 1 Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'e Armağan, Prof. Dr. Ayşe Güner, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Dr. A. Bumin Doğrusöz, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.477-500, 2019

2017 Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler

in: Gazi Kitabevi, Doç. Dr. Fatih Saraçoğlu, Arş. Gör. Muharrem Çakır, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.187-192, 2017

Bütçe Hakkı ve Bu Hakkın Kısıtlanmasına İlişkin Eleştirisel Bir Analiz

in: Yrd. Doç. Dr. Nilgün Akça'ya Armağan, Doç. Dr. Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.195-205, 2014

Türkiye'de Kamu Kesimi Finansman Açıkları ve İstikrar Programları

in: Maliye Yazıları, Fatih Saraçoğlu, Eren Çaşkurlu, Haydar Lütfü Ejder, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.23-50, 2014

Özel Tüketim Vergisinin Teorik Temelleri ve Avrupa Birliği Normları

in: Maliye Seçme Yazıları, Binnur Çelik - Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi İİBF Geliştirme Vakfı, Ankara, pp.305-332, 2003

1980 Sonrası Sermaye Hareketleri ve Makro Ekonomik Dengeler Üzerindeki Etkileri

in: Maliye Seçme Yazıları, Binnur Çelik - Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi İİBF Geliştirme Vakfı, Ankara, pp.333-378, 2003

Metrics

Publication

38

Thesis Advisory

9