Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2020 - 2021 Head of Department

  Yozgat Bozok University

 • 2017 - 2021 Head of Department

  Yozgat Bozok University

 • 2017 - 2020 Deputy Head of Department

  Yozgat Bozok University

Courses

 • Undergraduate Endüstri ve Kent İlişkisi

 • Undergraduate Şehir Sosyolojisi

 • Undergraduate İnsanlık ve Medeniyetler Tarihi

 • Undergraduate Çevre Bilimi

 • Undergraduate Mahalli İdareler II

 • Postgraduate Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi

 • Postgraduate Kent Teorileri

 • Undergraduate Kentleşme Politikası

 • Undergraduate Şehir ve Toplum Yönetimi

 • Undergraduate Bölgesel Gelişme Politikaları

 • Undergraduate Endüstri- Kent İlişkisi

 • Undergraduate Çevre Politikası

 • Undergraduate KONUT SORUNU

 • Undergraduate Bilgi Çağında Mekansal Değişim Dönüşüm

 • Undergraduate Sosyoloji II

 • Undergraduate Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Stratejileri

 • Undergraduate Metropoliten Planlama

 • Undergraduate Sosyoloji I