Education Information

Education Information

 • 1992 - 1999 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1988 - 1992 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Türkiye'de anakent belediyeciliği ve kent hizmetlerinin yönetimi (Yabancı ülke örnekleriyle karşılaştırma ve bir model önerisi)

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 • 1992 Postgraduate

  Kamu yönetiminde değişime uyum çabası olarak " Yönetimi geliştirme "

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English