Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kentsel Dönüşüm Kavramı ve Uygulamaları Ankara Altındağ Örneği

Düşünen Siyaset, no.31, pp.201-222, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yetki ve Yetki Görgüsüzlüğü

Düşünen Siyaset, no.31, pp.29-42, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sulama Birlikleri Artık Birer Mahalli İdare Birliği Değil

Karınca, no.908, pp.18-25, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Konut Politikası ve Konut Kooperatifçiliğinin Gelişimi

Karınca, no.903, pp.18-25, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Londra Anakent Yönetimi

Güncel Kent, no.1, pp.59-66, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Yerel Yönetim Sisteminin Gelişimi

Karınca, no.888, pp.11-19, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılmaları ve Yargı Kararları ile Görevden Azledilmeleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.59, no.4, pp.631-690, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Yerel Yönetimlerimiz ve 29 Mart 2009 Seçimleri

Mostar Dergisi, no.51, pp.21-23, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Kalkınma Ajanslarının Hukuki Statüsü ve Yönetsel Yapısı

KÖK Araştırmalar: Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.49-71, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

The System of Local Government in Turkey

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.1, pp.181-205, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Delhi Anakent Yerel Yönetimi

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.10, no.4, pp.96-108, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Anakente İlişkin Bazı Kavramlar üzerine Anakentleşme Anakent Belediyeciliği ve Yapay Anakent

Türk Hukuk Dünyası Dergisi, no.2, pp.67-78, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Hindistan da Yerel Yönetimler

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.138-167, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Çevre Sorunları Açısından Sıfır Büyüme Modeli

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.10, no.1, pp.231-243, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Yönetimi Geliştirme Kavramı

Türk İdare Dergisi, no.404, pp.23-62, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Çevre Zihniyeti ve Çevre Teşkilatlanması

Karınca, no.690, pp.36-42, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

Japonya da Personel Sistemi

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, no.2, pp.369-390, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Kır Kent Farkının Hafiflemesi Göç ve Göçü Önlemede Bir Faktör Olarak Kooperatifçilik

Kooperatifçilik Dergisi, no.96, pp.36-50, 1992 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kamu Yönetiminde Yönetimi Geliştirmenin Başlıca Yolları

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.8, no.1, pp.381-409, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Usulü

Türk İdare Dergisi, no.389, pp.143-165, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Kesiminde Sözleşmeli Personel Uygulaması

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.5, no.1, pp.447-485, 1989 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alan Koruma Statüleri ve Koruma Kullanma Dengesi

Mediterranean International Conference on Social Sciences, 19 - 20 May 2017, pp.184

Türkiye de Su Yönetimi ve Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinin Türkiye Uygulaması

Uluslararası XI: Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR-XI), Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, 31 Ekim-02 Kasım 2013, Samsun, Düzenleyen: Ondokuzmayıs Üniversitesi, Samsun, Turkey, 31 October - 02 November 2013

Yerellikten Bölgeselliğe Yerel Demokrasiden Yerel Bürokrasiye Büyükşehir Belediyesi

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar-KAYSEM 8, Kamu Yönetimi Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2013 Hatay, Düzenleyen: Mustafa Kemal Üniversitesi, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2013

Yerel Yönetim Reformunun Temel Özelliği

PASAFEC, TODAİE ve Fırat Üniversitesi, Elazığ, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2013

Taslaktaki YÖK Kurgusunun Değerlendirilmesi ve Öneriler

Sosyal Bilimciler Gözüyle Yüksek öğretim Kanun Tasarı Taslağı Paneli, Turkey, 21 November 2012

Comapring the Perceived Public Performance of Governmental Actors in Responding to Four Major Seismic Activities

Proceedings of The İnternational Emergency Management Society 14th Annual Conference Dİsaster Recovery and Relief, Trogir, Crotia, 3 - 05 June 2007

Yerel Yönetimlerin Günümüzdeki Değişen Rolü

Yerel Yönetimlerin Bölge Kalkınmasındaki Rolü Paneli, Turkey, 2 - 04 December 2006

Yerel Yönetim Reformu ve Yönetişim Öngörüsü

21. Yüzyılda Türkiye'de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 October 2005

Küreselleşme Yerel Yönetimler ve Özelleştirme Açısından Türk Kamu Yönetimi

Küreselleşmenin Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri Paneli, Turkey, 01 October 2005

Yerel Yönetim Reformu ve Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması

Yeni Belediye Yasalarının Çalışanlar Açısından Değerlendirilmesi Paneli, Turkey, 11 February 2005 Sustainable Development

Yerel Yönetim Şirketleri

I. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23 - 24 October 2003

Books & Book Chapters

Mahalle Yerleşimi ve Yönetimi

Nobel Kitabevi, Ankara, 2018

Yerelleşme Politikaları

in: Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları, Cenay Babaoğlu, Elvettin Akman, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.423-457, 2018

Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin İlişkileri ve Büyükşehir Belediyeciliği Modelinin Geleceği

in: Kentsel Politikalar, Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Editor, Palme, Ankara, pp.467-485, 2018

Türkiye’de Su Yönetimi ve Politikaları

in: Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri, Elvettin Akman Cenay Babaoğlu, Editor, Ekin, Bursa, pp.77-109, 2018

Yerel Yönetim Birlikleri

in: Yerel Yönetimler, Kemal Görmez, Hasan Yaylı, Editor, Orion, Ankara, pp.423-445, 2018

Episodes in the Encyclopedia