Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İCRA VE İFLAS KANUNU M. 78/ I HÜKMÜNÜN ALACAKLI İLE BORÇLU ARASINDAKİ MENFAAT DENGESİNE YANSIMALARI

CEREN DAMAR ŞENEL II. GENÇ BİLİM İNSANLARI SEMPOZYUMU, Turkey, 4 - 05 November 2021

Geçmişten Bugüne Medeni Yargılama Hukukunda Kadının Statüsü

II. ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2019, vol.2, pp.1087-1094

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

9

Thesis Advisory

3