Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2017 Assistant Professor

  Gumushane University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - 2022 Vice Dean

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2015 - 2017 Vice Dean

  Gumushane University

Courses

 • Postgraduate Klasik Kelam Kaynakları ve Metinleri-I

 • Undergraduate İslam Mezhepleri Tarihi-1

 • Postgraduate Ehli Sünnet Kelamı

 • Postgraduate Mezhepler Tarihi Metodolojisi

 • Postgraduate Kelam Metodolojisi ve Kaynakları

 • Postgraduate Türk İslam Düşüncesinde Bektaşilik ve Mevlevilik

 • Postgraduate İslam Mezhepleri Tarihi

 • Undergraduate İslam İnanç Esasları

 • Undergraduate KELAM TARİHİ

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM-II

 • Postgraduate KLASİK DÖNEM DİNİ AKIMLAR

 • Undergraduate KELAM EKOLLERİ

 • Postgraduate EHL-İ SÜNNET KELAMI

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM-1

 • Doctorate Usulu'd-Din

 • Undergraduate Okuma Anlama (Hazırlık Arapça)

 • Postgraduate İlk Dönem Kelam Metinleri

 • Undergraduate Kelam Okulları

Advising Theses