Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ömer Nasuhi Bilmen in Hadis Kültüründeki Yeri

Diyanet İlmi Dergi , vol.52, no.2, pp.69-96, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Hadis Tehlikesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , vol.4, no.3, pp.770-786, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çevre Dostu Bir Peygamber Hz. Muhammed

Turkish Studies , vol.9, no.2, pp.107-126, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diyarbakırlı Hat Üstadı Hâmid Aytaç’ın Değişik Yazı Çeşitleriyle Yazdığı Bazı Hadisler Üzerine Bir Mülâhaza

Uluslararası Geleneksel İslâm Sanatları ve Hattat Hamid Aytaç Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 16 - 18 October 2020, vol.1, pp.401-424

Rivâyetler Işığında Hz. Peygamber’in Beslenme Kültürü

I. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-I Veli Sempozyumu (Usdav), Konya, Turkey, 17 - 19 September 2020, vol.1, pp.62-78

Dârimî’nin Bazı Hadislere Yaptığı Açıklamalar (Sünen Bağlamında Bir Değerlendirme)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİSTAN:TARİH, KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU, Türkistan, Kazakhstan, 15 - 16 April 2019, vol.1, pp.272-295

Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh’in Kur’an’ı Tahrif Ettiğine DairRivayetlerin Değerlendirilmesi

I. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.482-509

Tirmizî’nin Hocası Buhârî’ye Hadislerin Tashihi İle İlgili Sorduğu Sorular (Sünen Bağlamında Bir Değerlendirme)

Uluslararası Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018

Çevre Sorunlarına Duyarlılık Bağlamında Hz Peygamber in Hayvanlarla İlgili Tutum ve Davranışları

3rd International Symposium on Environment and Morality,4-6 November 2016, Alanya – Turkey, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.63-72

Ot Su ve Ateş Ortak Değerlerimizdir Bir Hadisin Güncel ve Evrensel Değeri Bağlamında

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, vol.2, pp.1234-1242

Çevre Dostu Bir Elçi Hz Muhammed

Çevre ve Ahlak Sempozyum Bildiri Metinleri, Gaziantep, Turkey, 4 - 05 October 2013, pp.35-62

Books & Book Chapters

İnsanları Hayra Yöneltme ve Bid’atlerden Sakındırma

in: Hadis-1, Hüseyin Akyüz, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.93-122, 2021

Abdurrezzâk b. Hemmâm ve İbn Ebî Şeybe’nin Musannefleri ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned Adlı Eseri

in: Hadis-2, H. Musa Bağcı, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.329-362, 2021

Ebû Dâvud ve es-Sünen Adlı Eseri

in: Hadis-2, H. Musa Bağcı, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.234-266, 2021

Müslümanların Dokunulmaz Hakları

in: Hadis-1, Hüseyin Akyüz, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.123-146, 2021

Müjdeleyiniz, Nefret Ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, Zorlaştırmayınız.” Hadisinin Sanat Felsefesi Açısından Verdiği Mesajlar

in: HOŞGÖRÜ -İslam Medediyetinin Temel Değerleri-, Gencal ŞENYAYLA-Ali ÖNCÜ, Editor, Fecr Yayınları, Ankara, pp.11-28, 2021

Kişilik ve Karakter Eğitimi

in: Hadis-1, Hüseyin Akyüz, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.35-92, 2021

İbn Mâce ve es-Sünen Adlı Eseri

in: Hadis-2, H. Musa Bağcı, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.294-328, 2021

Kavram Atlası Hadis I

Gazi Kitabevi, Ankara, 2020

Çevre Sorunlarına Duyarlılık Bağlamında Hz. Peygamber’in Hayvanlarla İlgili Tutum ve Davranışları

in: Çevre ve Ahlak, İsmail Koyuncu, İbrahim Demir, Eyüp Debik, Haldun Karans, Editor, Çevre Vakfı, İstanbul, pp.89-103, 2020

Hz. Peygamber’in Bedevi İnsanları Medenileştirme Projesi

in: Medeniyet İnsan Ve Din, Kemal GÖZ - Mustafa TÜRKAN, Editor, Fecr Yayınları, Ankara, pp.37-67, 2018

el Câhız ın Hadis Sünnet Anlayışı

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2014

Metrics

Publication

47

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

1