Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüketicilerin İnternetten Satın Alma Karakteristiklerinin İncelenmesi

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019

Yavaş Şehir Seferihisar’ın Yerli Turistler Tarafından Algılanan Yavaşlık Düzeyi

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019

Consumers’ Perceptions of International Leaders’ Image: Empirical Research

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019

YAVAŞ ŞEHİR SEFERİHİSAR’xxIN YERLİ TURİSTLER TARAFINDAN ALGILANANYAVAŞLIK DÜZEYİ

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1-12

Serbest Bölgelerin Türkiyenin İhracatındaki Önemi: Amaç-Performans Analizi Çerçevesinde Ön Araştırma

Global İşletme Araştırmaları Kongresi 2018, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, vol.1, pp.321-325

Tackling the challenges in multicultural teams: challenges confronted by managers and the solutions they deliver

4th Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, vol.7, pp.204-208

Determination of the determinants of competitiveness for HVAC-R sector

4TH GLOBAL BUSINESS RESEARCH CONGRESS, 24 - 25 May 2018, vol.7

YAŞAM BOYUÖĞRENME KAPSAMINDA BİREYLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKUYGULAMALARINA YÖNELİK ALGILARI”

3. Kıbrıs Uluslararası EğitimAraştırmaları Kongresi (CICER’17), 7 - 10 December 2017

Sürdürülebilir Gelişme Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam Boyu Eğitimde İlk Uygulamalar On Yüzyıl Öncesinden Gelen Ahilik Öğretisi

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28-30 Ekim 2015, Bakü., 28 - 30 October 2015

Eğitimde Performans Yükseltme Kapsamında Kalite Boyutları ve Belirleyicileri Bir İnceleme 4 7 Aralık 2015 Girne

2nd Cyprus International Cogress of Education Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 December 2015

Books & Book Chapters

YAPAY ZEKÂNIN ULUSLARARASI TİCARETTEKİ ROLÜ VE KULLANIM ALANLARI

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - II, Doç. Dr. Mustafa Mete, Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Topbaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.101-118, 2021

LOJİSTİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - II, Doç. Dr. Mustafa Mete, Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Topbaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.133-160, 2021

DEĞER EĞİTİMİ AÇISINDAN AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARI

in: Postmodern Çağda AHÎLİK, Hüsniye Örs, Editor, Nobel, Ankara, pp.111-127, 2016

Metrics

Publication

34

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

9
UN Sustainable Development Goals