Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hayatını Türklüğe Feda Eden Kırgız: Kasım Tınıstanov

Türk Yurdu , vol.41, no.407, pp.64-68, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Şehirleşme, Şehirlileşme ve Dil

Türk Yurdu , vol.38, no.376, pp.59-61, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yazı-Anlam İlişkisi ve Türkçede Ortak Alfabe

Türk Yurdu , vol.37, no.364, pp.49-51, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Savaş Sürerken Türk Yurdu nda Çanakkale

Türk Yurdu , vol.36, no.343, pp.53-55, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Yurdu ndaki Dil Yazıları 1 1911 1918

Türk Yurdu , no.282, pp.86-101, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Yurdu ndaki Dil Yazıları 2 1924 1931

Türk Yurdu , no.284, pp.230-237, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tölögön Kasımbek’xxin Sıngan Kılıç (Kırılan Kılıç) Adlı Eserindeki Şiirler

XIV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Baku, Azerbaijan, 26 - 27 September 2019, pp.289-303

Kutadgu Bilig’deki Bilinç İfadelerinin Kırgız Türkçesindeki Durumu

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.336-343

Türkiye Türkçesi-Kırgız Türkçesi Metin Aktarmasında Soyut Kavram, Mecaz ve Deyim

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.917-926

Kırgız Türkleri Soykırımı Ürkün ve Edebiyata Yansımaları

TÜRKKÜM-2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.1

SSCB Döneminin Türk Dünyası Edebiyatına Tesiri (Kırgız Edebiyatı)

SSCB Döneminin Türk Dünyası Edebiyatına Tesiri Paneli, Turkey, 12 December 2017

Türkiye Türkçesinde Argodan Deyime Geçiş

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25 - 28 September 2017

Atabeyit Katliamı

Asya Katliamları - 1, Turkey, 03 November 2017

Kırgız Aydını Kasım Tınıstanov’un Sovyet İhtilali’xxinin İlk Yıllarındaki Dil ve Alfabe Çalışmaları

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası - 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 27 October 2017

Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Alıntı Kelimelerde Telaffuz Yazım ve Anlam

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.98-109

İpek Yolu nda Ortak İletişim ve Anlaşma Türkçesinin Oluşmasına Basın Yayının Katkısı

Uluslararası "İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası" Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 04 March 2016, vol.3, pp.468-475

Books & Book Chapters

Kırgız Edebiyatı - Capar Saatov (1930) - Küdör

in: Türkçe Hikâye Evreni - Türk Dünyasından Seçmeler - Özgün Metinler, İbrahim Atabey - Erkan Karagöz, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.150-156, 2021

Umut

in: Türkçe Hikâye Evreni - Türk Dünyasından Seçmeler - Aktarmalar, İbrahim Atabey - Erkan Karagöz, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.181-187, 2021

Kırgız Edebiyatı - Capar Saatov (1930)

in: Türkçe Hikâye Evreni - Türk Dünyasından Seçmeler Aktarmalar, İbrahim Atabey - Erkan Karagöz, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.179-180, 2021

Irak Türkmen Edebiyatı

in: Türk Edebiyatı Tarihi, T.S.Halman, M. İsen, O. Horata, Y. Çelik, N. Demir, M. Kalpaklı, R. Korkmaz. M. Ö. Oğuz, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.694-701, 2019

Түркi Тiлдерiндегi Әлiпби Ауысулaры және Лaтын Әлiпбиiнiң Қолдaнылуы

in: Нұрсұлтaн Нaзaрбaев, Ұлы Дaлaның Рухaни Жaңғыруы, Лaурa Болaтовa, Editor, Кaзaқстaн Республикaсының Aнкaрaдaғы Елшiлiгi, Ankara, pp.277-289, 2018

Türkçede Alfabe Değişiklikleri ve Latin Alfabesinin Kullanımı

in: Nursultan Nazarbayev, Büyük Bozkır’ın Manevi Dirilişi, Laura Bolatova, Editor, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, pp.291-303, 2018

Üniteler

in: Yedi İklim Türkçe, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti, A1, E. Barın, Ş. Çobanoğlu, Ş. Ateş, M. Balcı, C. Özdemir, Editor, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, pp.9-174, 2018

Kırgız Aydını Kasım Tınıstanov’xxun Sovyet İhtilalinin İlk Yıllarındaki Dil ve Alfabe Çalışmaları

in: 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Yunus Koç, Mikail Cengiz, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, pp.475-484, 2018

Yedi İklim Türkçe B1

Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, 2016

Hamdullah Suphi'nin Türk Yurdu Dergisindeki Nutukları

in: Hamdullah Suphi ve Gagauzlar, Mehmet Şahingöz, Alper Alp, Editor, Türk Yurdu, Komrat, pp.79-92, 2016

Metrics

Publication

42

Thesis Advisory

8
UN Sustainable Development Goals