Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Adli Yargı Hukuk Mahkemeleri ve Bu Mahkemeler Arasındaki İlişkiler

in: Medeni usul Hukukuna Giriş, Tolga AKKAYA, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.27-53, 2021

Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Arabuluculuğa Elverişliliği

in: Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Şebnem Akipek, Abdülkerim YILDIRIM, Editor, Adalet Bakanlığı, Ankara, pp.111-126, 2021

Tahkim, Arabuluculuk ve Bireysel Başvuru

in: Medeni Usul Hukukuna Giriş, Tolga AKKAYA, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.227-250, 2021

Ayıplı Mal ve Hizmetler

in: Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk, , Editor, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı., Ankara, pp.27-45, 2021

Medeni Usul Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

in: Medeni Uusl Hukuku, ATALI, Murat, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2017

Mahkemede Çalışan Kişiler ve Dava Teorisi

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-26, 2017

Genel Olarak Kanun Yolları ve İstinaf

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk Üniversitesi AOF Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2017

Temyiz ve Yargılamanın Yenilenmesi

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk Ün. AOF. yay., Erzurum, pp.1-22, 2017

Davanın Açıklanması ve Dilekçeler Aşaması

in: Medni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-22, 2017

İlk Deece Yargılamasının Sona Ermesi

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk üN. AOF yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2017

Davada Taraflar ve İlgililerin Rolleri

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2017

Kesin Deliller

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk ün. AOF yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2017

Tahkim, Arabuluculuk, Bireysel Başvuru

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk Ün. AOF Yay., Erzurum, pp.1-32, 2017

Geçici Hukuki Korumalar

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk Ün. AOF. Yay., Erzurum, pp.1-19, 2017

Adli Yargı Mahkeme Teşkilatı ve Mahkemeler Arasındaki İlişkiler

in: Medeni Usul Hukuku, ATALI, Murat, Editor, Atatürk Ün. Açık Öğret. Fak. Yay, Erzurum, pp.1-32, 2017

Medni Yargının Temel İlkeleri ve Ortak Hükümler

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk Ün. AOF. Yay., Erzurum, pp.1-31, 2017

Takdiri Deliller

in: Medni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk. Ün. AOF yayınları, Erzurum, pp.1-15, 2017

Öninceleme ve Tahkikat

in: Medeni Usul Hukuku, Atalı, Murat, Editor, Atatürk Üniversiesi Aaçık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-25, 2017

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Yasal Eğitim Modulü

in: Enerji Sektörü Teknolojilerinde Teknik ve Hukuki Eğitim Modülleri, Ebru Yalçın Canatan / Eleftherios Gıakoumelos, Editor, Koza Yayın Dağıtım A.Ş., Ankara, pp.222-247, 2015

İcra ve İflas Kanunu Madde 89/4’e göre Açılan Tazminat Davaları

in: Ejder Yılmaz’a Armağan, Emel Hanağası / Mustafa Göksu, Editor, Yetkin, Ankara, pp.887-918, 2014

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1-143'ncü Mddelerinin Değerlendirilmesi ve Ön İnceleme

in: Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Borçlar Kanunu Sempozyumu, Emel Badur, Editor, Ankara Barosu Yayınları, Ankara, pp.65-95, 2011

Metrics

Publication

59

Project

1

Thesis Advisory

20

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals