Education Information

Education Information

 • 2013 - 2020 Doctorate

  Ankara Haci Bayram Veli University, Institute of Graduate Programs, Türk Dili (Dr), Turkey

 • 2016 - 2018 Associate Degree

  Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Baskent University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  XVIII. yüzyılın başlarına ait Konya şer’xxiye sicillerinin söz varlığı

  Ankara Haci Bayram Veli University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  Gülşehrî’xxnin Mantıku’xxt-tayr ve Nevâyî’xxnin Lisânü’xxt-tayr mesnevileri üzerine karşılaştırmalı dil ve üslûp incelemesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili (Yl) (Tezli)