Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yazılı Kaynaklar Işığında İskitlerin Kökeni Üzerine Görüşler

Yesevi Üniversitesi Habarşısı Bilimsel Dergisi, no.122, pp.139-155, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Kazakistan’da Sakalar

Asya Araştırmaları Uluslararsı Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.485-496, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Eski Türk Savaş Araç- Gereç ve Taktiği

Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları, no.4, pp.49-70, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Eskiçağ Anadolu’sunda Türk İzlerine Dair Tespit ve Öneriler

OANNES Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.95-116, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bilge Tonyukuk

Asya Araştırmaları Uluslararsı Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.29-45, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sumerlilerin Kökeni ve Kültürü

Tarih ve Düşünce, vol.5, no.17, pp.177-200, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Satuk Buğra Han

Yeni Türkiye, no.98, pp.574-588, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Adının Ortaya Çıkışı, Anlamı ve Yayılışı

Gazi Akademik Bakış, vol.10, no.20, pp.37-47, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sumer Uygarlığı

Yeni Türkiye, no.83, pp.7-12, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sumer Adı Dili ve Kimliği

Yeni Türkiye, no.83, pp.13-21, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kafkaslar ve Çevresinde İlk Türkler

Yeni Türkiye, no.72, pp.108-120, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kimmerler ve Sakalar

Yeni Türkiye, no.72, pp.121-132, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Belge Destan ve Rivayetlere Göre Alp Er Tonga

Yeni Türkiye, no.72, pp.224-236, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İskitlerin Kimliği

Yeni Türkiye, no.66, pp.116-125, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale Savaşları Esnasında Türk Unsuru

Askeri Tarih Araştırmaları, no.25, pp.149-165, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Sarmatlar

Yeni Türkiye, no.66, pp.116-125, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Kültür Çevresinde Kültür Adlandırmaları

Gazi Akademik Bakış, no.15, pp.269-298, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İskit İmparatorluğunun Yıkılış Nedenleri

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, no.2, pp.199-214, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Milattan Önceki Dönemlerde Anadolu da Türk Varlığı

Uluslararası Askeri Tarih Dergisi, no.87, pp.1-16, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Eski Türkler de Askeri Kültür

Silahlı Kuvvetler Dergisi, no.385, pp.4-25, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İskitler de Ölü Gömme Geleneği

Milli Folklor, no.61, pp.21-29, 2004 (Scopus)

Sarmat Devlet Teşkilatı ve Kültürü

Yeni Türkiye, no.43, pp.614-624, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Siraklar

Yeni Türkiye, no.43, pp.181-190, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Anadolu da Kimmerler ve İskitler

Belleten, no.231, pp.273, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orta Asya’dan Anadolu’ya Konar- Göçer Türk Kültürü

Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri, Taşkent, Turkey, 18 - 21 June 2019, pp.11-35

Kazan ve Çevresinde Eski Türk Kültürünün İzleri

4. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.517-532

Bozkır Türk Çevresinde At

4. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 - 19 May 2016

Destan ve Efsanelere Göre Türk Kültür Çevresinde Kurt

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 25 - 28 October 2010, pp.65-76