Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsan Onuru ve Mültecilik

Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi, 22 February 2021 Sustainable Development

Das System des Grundrechtsschutzes in der türkischen Verfassung und der Ausnahmezustand

8. Bonner Humboldt-Preisträger-Forum ”Zwischen Handwerk und Bekenntnis, Empirie und Normativität: Selbstbestimmung der internationalen Rechtswissenschaft”, Germany, 17 - 21 October 2018, pp.104-105

100 Yılında Ermenilerin Mülkiyet İddialarının Uluslararası Hukuk Bağlamında Değerlendirilmesi

Ceza Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırım İddiaları Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2015

Orhun Kitabelerinde ve İslam Öncesi Türk Topluluklarında Devlet, Toplum ve Siyaset Anlayışı

xıv. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 September 2002, vol.3, pp.425-441

Books & Book Chapters

İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı

Astana Yayınları, Ankara, 2019 Sustainable Development

İfade Özgürlüğü

in: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.257-280, 2019 Sustainable Development

Suç ve Cezaların Kanuniliği ve Geçmişe Yürütülememesi İlkesi

in: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, doğan, ilyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.211-220, 2019 Sustainable Development

Adil Yargılanma Hakkı

in: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.179-210, 2019 Sustainable Development

Die Zivilgesellschaft, Die Demokratie, und das Spannungsgeladene Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und Staat in der Türkei

in: Staat und Zivilgesellschaft, Scherzberg Arno, Can Osman, Doğan İlyas, Editor, LIT Verlag, Berlin, pp.9-60, 2018

Türk Tipi Başkanlık Modeli Bağlamında 2017 Anayasa Değişikliğinin İrdelenmesi

in: Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi), Doğan İlyas, Ünver Serdar, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.16-45, 2017 Sustainable Development

Koalisyonlu Başkanlık Sistemi: Kolombiya

in: Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, İlyas Doğan, Serdar Ünver, Editor, Astana, pp.266-293, 2017

Koalisyonlu Başkanlık Sistemi Örneği: Kenya

in: Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi), İlyas Doğan, Serdar Ünver, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.492-527, 2017 Sustainable Development

Devletler Hukuku

Astana Yayınları, Ankara, 2016

1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi Geriye Yürütülebilir Mi? (Ermeni Olayları Açısından Bir Değerlendirme)

in: Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.297-327, 2016

II. Dünya Savaşı Öncesinde Devletler Hukukunda Özel Mülkiyetin Korunması Anlayışı ve Sürgünle Bağlantılı Güncel AİHM Kararlarında Durum

in: Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.29-57, 2016

Devletler Hukukunda Soykırımdan Sorumluluğun Gelişim Süreci

in: Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.265-295, 2016

Devletler Hukukunda Sürgüne İlişkin Temel Yaklaşımlar

in: Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.183-213, 2016

Devletler Hukuku ve Hukuka Aykırılıktan Sorumluluk

in: Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.233-263, 2016

Etkili Başvuru Hakkı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana, Ankara, pp.679-688, 2015 Sustainable Development

Etkili Başvuru Hakkı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.679-688, 2015 Sustainable Development

Suç ve Cezaların Yasallığı ve Geçmişe Yürütülememesi İlkesi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.575-586, 2015 Sustainable Development

İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler Şartı Temelinde Korunması

in: insan hakları hukuku, doğan, ilyas, Editor, astana, Ankara, pp.271-304, 2015 Sustainable Development

Kölelik ve Kulluk Yasağı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana, Ankara, pp.475-492, 2015 Sustainable Development

Yaşam Hakkı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.409-449, 2015 Sustainable Development

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve BM Şartı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.169-180, 2015 Sustainable Development

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana, Ankara, pp.197-214, 2015 Sustainable Development

Olağanüstü Hallerde Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerini Azaltma

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.699-706, 2015 Sustainable Development

İşkence ve Kötü Muamele Yasağı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.451-474, 2015 Sustainable Development

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.493-539, 2015 Sustainable Development

Avrupa Konseyi Çerveçesinde İnsan Haklarını Koruma Sistemi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.377-407, 2015 Sustainable Development

Özel Hayat ve Aile Hayatına Saygı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.587-613, 2015 Sustainable Development

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.197-217, 2015 Sustainable Development

Yaşam Hakkı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana, Ankara, pp.409-450, 2015 Sustainable Development

Afrika’da İnsan Haklarının Gelişimi ve Koruma Mekanizmaları

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.339-366, 2015 Sustainable Development

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği

in: insan hakları hukuku, doğan, ilyas, Editor, astana, Ankara, pp.493-540, 2015 Sustainable Development

Evlenme ve Aile Kurma Hakkı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.669-678, 2015 Sustainable Development

İspanya'da İnsan Haklarının Gelişimi

in: İnsan Hakları Hukuku, İlyas Doğan, Editor, Astana Yayınevi, Ankara, pp.119-142, 2015 Sustainable Development

Ayrımcılık Yasağı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.689-698, 2015 Sustainable Development

İspanya’da İnsan Haklarının Gelişimi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.119-143, 2015 Sustainable Development

Fransa'da İnsan Haklarının Gelişimi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan,İlyas, Editor, Astana, Ankara, pp.103-117, 2015 Sustainable Development

Fransa’da İnsan Haklarının Gelişimi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.103-117, 2015 Sustainable Development

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı, Yargılama Usulü ve Kararlarının İnfazı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astaya Yayınları, Ankara, pp.717-764, 2015 Sustainable Development

İşkence ve Kötü Muamele Yasağı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana, Ankara, pp.451-474, 2015 Sustainable Development

İfade Özgürlüğü

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astaya yayınları, Ankara, pp.629-655, 2015 Sustainable Development

Evlenme ve Aile Kurma Hakkı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, Astana, Ankara, pp.669-678, 2015 Sustainable Development

Hakkın Sınırlanmasının Sınırı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.713-716, 2015 Sustainable Development

Afrika'da İnsan Haklarının Gelişimi ve Koruma Mekanizmaları

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan, İlyas, Editor, astana, Ankara, pp.339-366, 2015 Sustainable Development

Din ve Vicdan Özgürlüğü

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.615-628, 2015 Sustainable Development

Osmanlı Devleti Klasik Döneminden Pozitif Metinlerde İnsan Hakları Anlayışına Geçiş

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.145-166, 2015 Sustainable Development

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

in: İnsan Hakları Hukuku, İlyas Doğan, Editor, Astana Yayınevi, Ankara, pp.181-195, 2015 Sustainable Development

İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler Şartı Temelinde Korunması

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.271-304, 2015 Sustainable Development

İnsan Hakları Hukukunun Temel Kavramları ve Özellikleri

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.43-75, 2015 Sustainable Development

BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.219-231, 2015 Sustainable Development

Kölelik ve Kulluk Yasağı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.475-491, 2015 Sustainable Development

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.181-196, 2015 Sustainable Development

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.367-374, 2015 Sustainable Development

Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.707-712, 2015 Sustainable Development

Adil Yargılanma Hakkı

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.541-574, 2015 Sustainable Development

Yüzüncü Yılında Ermenilerin Mülkiyet İddialarının Uluslararası Hukuk Bağlamında Değerlendirilmesi

in: Ermeni Soykırım Iddiaları ve Uluslararası Hukuk, Yalçınkaya Alaeddin, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.243-283, 2015 Sustainable Development

Amerika Kıtasında İnsan Haklarının Korunması Bölgesel Rejimi

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.307-338, 2015 Sustainable Development

Örgütlenme Özgürlüğü

in: İnsan Hakları Hukuku, Doğan İlyas, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.657-668, 2015 Sustainable Development

Alman ve Türk Anayasa Yargısında Yürürlüğü Durdurma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, İstanbul, 1997