Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Öğretmen Yetiştirmede Türkçe Alan Öğretiminin Sorunları

Türk Yurdu , vol.31, no.292, pp.132-136, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenekon Destanı Hakkında

Türk Yurdu Dergisi , vol.29, no.265, pp.43-47, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Sevgi ve Samimiyet Abidesi Bir Şair Bahtiyar Vahapzade

Türk Yurdu Dergisi , vol.29, no.263, pp.52-56, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Atatürk ve Türk Dünyası

Hava Kuvvetleri Dergisi , no.335, pp.84-90, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Polonya da Yaşayan Tatar Türkleri

Kırım , no.3, pp.6-8, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Yalanlamalar-Tekerlemeler

TÜRK KÜLTÜRÜ , vol.29, no.341, pp.539-551, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Gazanfer Paşayev Kerkük Folkloru Antologiyası

Türk Kültürü , no.298, pp.120-124, 1988 (Peer-Reviewed Journal)

Dobruca dan Derlenmiş Türk Yemekleri I

Türk Kültürü , no.244, pp.512-515, 1984 (Peer-Reviewed Journal)

Emine Işınsu nun Biyografisi

Töre , no.139, pp.43-47, 1982 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oğuz Kağan Destanında Tabakalar ve Oğuz Adı Hakkında Düşünceler

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.3, pp.927-942

Türk Kültürel Kimliği

I. Uluslararası Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 06 October 2018

İskitlerden Günümüze, Bir Mezar Geleneği ”Sırayla Toprak Atmak”

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi (Tudsak 2017), ÖzetBildiri Kitabı, Turkey, 20 December 2017

İSKİTLERDEN GÜNÜMÜZE BİR MEZAR GELENEĞİ ”SIRAYLA TOPRAK ATMAK”

TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2 - 05 November 2017

İran’da ve Türk Dünyasında Ana Dili Türkçeye İitbar Kazandıran Şair Muhammed Hüseyin Şehriyar

Uluslararası Muhammed Hüseyin Şehriyar Sempozyumu, 7 - 08 November 2016, pp.21-28

Türk Dünyasında İletişim ve Yazı Dili Meselesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

Uygur Türklerinin Çın Tömür Batır Destanındaki Masal Motifleri

Türk Dünyası Masal Araştırmaları (Tastarakay'dan Keloğlan'a), Ankara, Turkey, 4 - 05 June 2013, pp.505-538

Hazihi r Risâlet i Min Kelimât ı Oğuznâme El Meşhûr Bi Atalar Sözü

5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Oğuzlar Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.343-350

Siyasi Mücadeleden İlmi Çalışmalara Bir Bilginin Hayat Hikâyesi Prof Abdülkadir İnan

Türk Kültürünün Araştırma Enstitüsünün 50. Yılına Armağan, 50.Yıl Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 4 - 06 March 2012, pp.51-99

Yapa Yapa Karlar Yağsa Yaza Kalmaz

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25 - 28 October 2010

Sovyetler Birliği Döneminde Türkmenistan daki Folklor Çalışmaları

ULUSLAARASI VI: Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, 18-24 Haziran, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Turkey, 18 - 24 June 2000, pp.225-232

Herikli Türkmenleri ve Herikli Kelimesinin Etimolojisi

Uluslararası IV. Türk Dili Kurultayı Bildirileri, İzmir, Turkey, 25 - 29 September 2000, pp.1355-1394

Herikli Türkmenlerindeki Eski Türk Kültürünün İzleri

Erciyes Üniversitesi, II. Kayseri ve Yöresi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 10 - 13 April 2006, pp.1-26

Türk Dünyasındaki Dil Eğitim ve Kültür Alandaki Yakınlaşma Çabaları

XII. Türk Dünyası Gençlik Kurultayı Bildirileri, 9 - 10 September 2004, pp.23-32

Hakas Türklerinde Halk Takvimi ve Ulu Kün Nevruz Bayramı

Türk Kültüründe Nevruz V. Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2002, pp.149-159

Sesen Kelimesinin Etimolojisi

Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2000, pp.609-617

38 1998 1999 Türkiye ve Türk Dünyasındaki Bilim ve Kültür Olayları

1998-1999 Türk Ocakları 33. Olağan Büyük Kurultay Raporu, Turkey, 15 April 2000, pp.34-47

Türkiye ve Makedonya da Mantifar Mantufar Martufal Mani Söyleme Geleneği

Atatürk ve Manastır Sempozyumu, Atatürk'ün Manastır Askerî İdadisinden Mezun Oluşunun 100. Yılı Hatırasına, Ankara, Turkey, 12 - 13 October 1998, pp.385-390

Yeni Bir Nasreddin Hoca Yazması

I. Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni, İzmir, Turkey, 24 - 26 December 1997, pp.9

Manas ve Altın Arığ Destanı ndaki Motifler

Manas 1000 Bişkek Bildirileri, 26 August 1995, pp.147-158

Manas Destanı nda İslami Unsurlar

Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, 21 - 23 June 1995

Türk Dünyasında Nasreddin Hoca

V. Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Nasreddin Hoca Özel Oturumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 June 1996, pp.195-200

Kalbi Türklük İçin Çarpmış Bir Devlet Adamı ve Şair Mehmet Emin Buğra

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 23 - 26 May 1996, pp.465-468

Tatar ve Uygur Türklerinde Nevruz Bayramı nda Şiir Söyleme Geleneği

Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni, Turkey, 20 - 21 March 1996, pp.13-17

Türk Boylarının Folkloruyla İlgili Türkiye de Yapılan Çalışmalar Üzerine

I. FolklorAraştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 1994, pp.113-116

Uygur Efsanelerinde Nevruz

Nevruz ve Renkler, Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası II. Bilgi Şöleni Bildirileri, Turkey, 22 - 25 March 1995, vol.309

Manas Destanının Türk Destanları İçindeki Yeri ve Önem

100. Yıl Üniversitesi I. Manas Bilgi Şöleni, Turkey, 12 - 13 September 1995, pp.43-49

Nözügüm Destanı

IV. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 May 1991

Books & Book Chapters

YUNUS EMRE'NİN KIRŞEHİR ZİYARET TEPE'DEKİ MAKAMININ TESPİTİ İLE İLGİLİ İLK RESMİ ÇALIŞMALAR

in: YOLUMUZU AYDINLATANLAR HACI BEKTAŞ VELİ YUNUS EMRE, DOÇ. DR.SELÇUK PEKER-DR.ÖĞR. ÜYESİ GÜRBÜZ ÇALIŞKAN, Editor, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Konya, pp.259-266, 2022

KURMACA BİR KUTLAMA.NARDUGAN

in: BÜYÜK ZAFERİN 100.YIL ANISINA EĞİTİM BİLİMLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER, TÜRKOLOJİ, PROF. DR. YILMAZ YEŞİL, PROF.DR. SEYFULLAH YILDIRIM, Editor, TÜRK- EĞİTİM SEN YAYINLARI, Ankara, pp.524-536, 2022

: Son Yıllardaki Milli Eğitim Politikalarına Dair Düşünceler ve Teklifler

in: 2023’E DOĞRU; TÜRK EĞİTİMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI EĞİTİM BİLİMLERİ, II. MAARİF KONGRESİ ANISINA, PROF. DR. MUHAMMET KOÇAK, DOÇ. DR. ZAFER TANGÜLÜ, DOÇ. DR. KAZIM KALKAN, Editor, TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, pp.989-1000, 2021

ALIP MANAŞ'TAN BAMSI BEYREK'E

in: DOĞAN KAYA ARMAĞANI 70. YAŞ HATIRASI, SERHAT SABRİ YILMAZ, HAKAN ÇELİKTEN, ESRA KAAN ÇELİKTEN, Editor, VİLAYET KİTABEVİ, Sivas, pp.1067-1073, 2021

Mitolojik Dönem ve Eski Türk Destanlarında Devle Anlayışının Felsefi Temelleri

in: Prof. Dr. Mustafa Kafalı Anısına Türklerde Devlet Felsefesi ve Yönetimi, İsa Özkan, Editor, Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş., İstanbul, pp.19-28, 2019

Şükrü Elçin’in Makaleleri

in: Şükrü Elçin Kitabı, Dursun Yıldırım-Bülent Gül, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.127-136, 2019

Yalanlamalar ve Tekerlemeler

in: Bilimin İzinde, Reyhan Gökben SALUK, Editor, Berikan, Ankara, pp.105-123, 2018

Költigin ile Köl İç Çor Yazıtlarında Geçen ”Oplayu Tegmek” ve ”Opulu Kirmek” Sözleri Hakkında

in: Türk Tarihçiliğinin Asırlık Çınarı Halil İnalcık’a Armağan, Öz, Mehmet- Küçük, Serhat, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.205-215, 2017

Zileli Aşık Söyleri

in: Tarihi ve Kültürüyle III Zile Sempozyumu Bildirileri, Mehmet Yardımcı, Editor, Zile Belediye Kültür Yayını, pp.349-351, 2016

TÜRK DÜNYASI MASAL ARAŞTIRMALARI TASTARAKAY DAN KELOĞLAN A

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2015

Dede Korkut Kitabındaki “Apul Apul” veya “Yap Yap Yürümek” Sözlerinin Kökeni Hakkında

in: TÜRKMEN BİLGESİ Fikret Türkmen Armağanı, İbrahim DİLEK, Ferah TÜRKER, Editor, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Ankara, pp.55-62, 2015

Tokatlı Âşık Hüseyin Durmaz

in: Tokat Tarihi ve Kültürü Bildiriler Kitabı, Prof. Dr. ALİ AÇIKEL, Editor, Tokat Valiliği Özel İdaresi, Tokat, pp.227-230, 2015

Dede Korkut Kitabındaki "Apul-Apul" veya "Yap Yap Yürümek" Sözlerinin Kökeni Hakkında

in: Türkmen Bilgesi Fikret Türkmen Armağanı, Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Prof. Dr. İbrahim DİLEK, Yrd. Doç. Dr. Ferah TÜRKER, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.55-62, 2015

Türk Kültürü Araştırmaları Yaşar Kalafat a Armağan

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Ankara, 2013

SATUK BUĞRA HAN DESTANI

in: BENGÜ BİTİG PROF DR DURSUN YILDIRIM ARMAĞANI, DOÇ. DR. BÜLENT GÜL-FERRUH AĞCA-FARUK GÖKÇE, Editor, ÖNCÜ KİTAP, Ankara, pp.467-488, 2013

Halk Edebiyatı ve Milli Kimlik

in: Türk Kimliği, Ayvaz Gökdemir Armağanı - 2, Mehmet Çağatay Özdemir, Editor, Ötüken, İstanbul, pp.240-253, 2009

Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Kültür Alanındaki Değişmeler

in: Bağımsızlıklarının 15 Yılında Türk Cumhuriyetleri, , Editor, Ankara Ticaret Odası- Türkocağı Yayınları, pp.80-128, 2007

Cumhuriyet Döneminde Türkiye ve Türk Dünyası İlişkileri

in: Cumhuriyetin 80 Yılında Türkiye, , Editor, Türk Ocakları Genel Merkezi, pp.386-433, 2004

Yusuf Bey Ahmet Bey Bozoğlan Destanı

Kültür Bakanlığı, Ankara, 1989

Abdurrahman Han Destanı

Kültür Bakanlığı, Ankara, 1989

Metrics

Publication

79

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

61
UN Sustainable Development Goals