Education Information

Education Information

 • 2008 - 2016 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  İşgücü piyasasında uyumsuz eşleşme ve aşırı eğitimlilik olgusu: Türkiye’xxnin ilk 500 büyük firması, Ankara ili örneği Sustainable Development

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English