Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2005 - Continues Research Assistant

    Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Courses

  • Undergraduate Uluslararası Sosyal Politika

  • Undergraduate Sosyal Risk Grupları

  • Undergraduate Türkiye'de İşsizlik ve İstihdam

  • Undergraduate Küresel Ekonomide İşgücü ve Sermaye

  • Undergraduate Güncel Sosyal Politika Problemleri

  • Postgraduate İstihdam ve Sosyal Politika