Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Hesaplar Matrisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme

Fiscaoeconomia, vol.4, no.2, pp.332-351, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Alacaklarını Koruma Yöntemi Olarak İptal Davası

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.59-67, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu Alacaklarını Koruma Yöntemi Olarak İptal Davası

YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI, Adana, Turkey, 05 May 2017, pp.11

Internal Borrowing Perspective Specific Sector Financing in Turkey: Capital Market Analysis

3rd International Conference on Social Sciences EducationResearchApril 27-29, 2017 Rome - Italy, ROMA, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.51

Books & Book Chapters

Türkiye’xxde Tasarruf Yetersizliği Denenmişi Denemek-Gönüllü Tasarruf Modeli

in: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Methibay’a Armağan, Saraçoğlu Fatih Çakır Muharrem, Editor, Gazi Kitabevi, pp.193-206, 2017

Türkiye’xxde Vergi Yükü Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme

in: Yrd. Doç. Dr. Nilgün Akça’ya Armağan, Saraçoğlu, Fatih, Editor, Gazi Kitabevi, pp.207-218, 2014