Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gelire Endeksli Senetler

Vergi Raporu , vol.0, no.275, pp.30-42, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Ulusal Varlık Fonları

Abant Sosyal Bilimler Dergisi , vol.22, no.1, pp.293-309, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vergide Adalet İlkesi Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi

Türkiye Barolar Birliği Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 April 2019, pp.27-34

Kamu Alacaklarını Koruma Yöntemi Olarak İptal Davası

YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI, Adana, Turkey, 05 May 2017, pp.11

Internal Borrowing Perspective Specific Sector Financing in Turkey: Capital Market Analysis

3rd International Conference on Social Sciences EducationResearchApril 27-29, 2017 Rome - Italy, ROMA, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.51

Türkiye'de Mali Kural Uygulaması: Siyasal İnisiyatifin Son Kalesi Düşüyor

11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 December 2009

Vergi Rekabeti AB ve Türkiye

17. Türkiye Maliye Sempozyumu: Avrupa Birliği'ne Geçiş Süreci ve Türk Maliyesinin Uyumu, Muğla, Turkey, 22 - 25 May 2002, pp.180-208

Kamu Finansman Krizinin Aşılmasına Yönelik Öneriler

6. Ulusal sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 1999 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Özel Sektörün Borçları Açısından Finansman Gider Kısıtlaması ve Sermaye Artırımında İndirim Uygulaması Üzerine Değerlendirmeler

in: Maliye Yazıları Mali Hukuk, Çakır Muharrem, Yusufoğlu Arkan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.73-114, 2022

Atatürk Dönemi Sanayi Planlarının Değerlendirilmesi

in: Yeni Tartışmalar Işığında Maliye, Ekonomi ve İşletme Yazıları, Çiftçi, Taha Emre, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.41-66, 2021

Türkiye’xxde Tasarruf Yetersizliği Denenmişi Denemek-Gönüllü Tasarruf Modeli

in: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Methibay’a Armağan, Saraçoğlu Fatih Çakır Muharrem, Editor, Gazi Kitabevi, pp.193-206, 2017

Türkiye’xxde Vergi Yükü Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme

in: Yrd. Doç. Dr. Nilgün Akça’ya Armağan, Saraçoğlu, Fatih, Editor, Gazi Kitabevi, pp.207-218, 2014

Kamusal İnisiyatifin Tasfiyesi

in: Kriz ve Türkiye Aşınan Teoriler, Balseven Hale, Ercan Fuat, Editor, Phoenix, Ankara, pp.255-268, 2013

2008-2012 Dönemi Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri

in: Türk Dış Politikası 1919 2012, Çakmak Haydar, Editor, Barış Platin Kitap Ltd. Şti., Ankara, pp.1097-1102, 2012

Vergi Rekabeti

SPK, Ankara, 2006

Orta Vadeli Harcama Sistemi Üzerine Eleştirel Bir Analiz

in: Maliye Seçme Yazılar, Çelik Binnur, Saraçoğlu Fatih, Editor, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi, Ankara, pp.245-273, 2003

İç Borçlanmanın Şirketlerin Finansman Yapılarına Etkileri: Dönemsel Bir Analiz (1980 1998)

in: Maliye Seçme Yazılar, Çelik Binnur, Saraçoğlu Fatih, Editor, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni Geliştirme Vakfı İktisadi işletmesi, Ankara, pp.201-244, 2003

Kamu Borçlanmasında Tehlikeli Tırmanış

in: Türkİş Yıllığı 99 1997den 1999a Değişimin Dinamikleri, Oyan Oğuz, Editor, Aydoğdu Ofset, Ankara, pp.130-135, 1999

Kamu Finansman Krizinin Aşılmasına Yönelik Önerilerin Değerlendirilmesi

in: Türkİş Yıllığı 99 Yüzyıl Binyıl Biterken Dünyada ve Türkiyede Durum, Oyan Oğuz, Editor, Aydoğdu Ofset, Ankara, pp.417-428, 1999

Metrics

Publication

30

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals