Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hacı Bektaş Veli Öğretisinin Devamı Olarak Günümüz Nefes ve Deyişleri

Orta Asya'dan Anadolu'ya Hacı Bektaş Veli'yle Gelen Misyon Sempozyumu, Ankara, Turkey, 04 December 2021

Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinde Selefi - Vehhabi Eğilimler

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.339-358

Kitab’ı Kültüre Taşıyan Hikmet Pınarı (Destegül)

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, Türkistan, 11 - 12 April 2019, pp.313-343

Din Eğitimi Öğretmen Adaylarının Fundamentalist Eğilimleri

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Uluslararası Sempozyumu, 26 - 28 April 2019

Değerler Bunalımını Aşmada Küresel Dil Olarak Türk Nefes ve Deyişleri

Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, 16 - 18 September 2015

DKAB Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Alevilik Dersi

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 3 - 05 October 2013

Books & Book Chapters

Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar

in: Eğitim Bilimine Giriş, YAŞAROĞLU, CİHAT, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.15-35, 2021

Metrics

Publication

24

Open Access

1