Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Basılı Reklam Üretiminde Yaratıcı Strateji Oluşturma

4th International Congress of Human Studies, 10 December 2021, pp.240-252

Tüketim Kalıplarının Genç Gruplar Üzerindeki Etkisi

International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, GORAJDE, Bosnia And Herzegovina, 18 December 2020

Tüketim Kalıplarının Kimlik Oluşumunda Rolü

International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, GORAJDE, Bosnia And Herzegovina, 18 December 2020

Geleneksel Ve Popülerin Ötesinde Yeni Bir Okuryazarlık: Oyun Okuryazarlığı

I. Uluslararası Oyun Kongresi, Gaziantep, Turkey, 30 October - 02 November 2019, pp.102-113

Dijital Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Temasına İlişkin Bir İnceleme

6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 2 - 03 May 2019, pp.218-234

İnternetin Bilinçli, Etkin ve Güvenli Kullanımı Eğitim Programı

Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre ”Yeni Eşitsizlikler”, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2019, pp.84-99

Tüketim, Yaşam Tarzı ve Moda: ”Paris Pahasına” Filmi Üzerine Bir Analiz

El-Ruha 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 11 February 2018

Almanya’da Yaşayan Türklerin Sorunları: Genel Bir Değerlendirme

El-Ruha 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 February 2018

Targeted Advertising and the Deception of Users

13th Conferenceof the EuropeanSociological Association, Atina, Greece, 29 August - 01 September 2017, pp.933

Examination of Brand Rituals in terms of Brand Image: Example of Turkish Bath

3rd International Conference on the Changing World and Social Research ICWSR, Roma, Italy, 8 - 10 August 2017

Suç Olgusunun Televizyon Haberlerindeki Sunum Biçimleri Üzerine Bir İnceleme

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Science, 20 - 23 April 2017 Sustainable Development

An Assesment for Consumption Frenzy with the Film Confessions of a Shopaholic

3rd International Conference on Science, Engineering Technology -ICSET, Berlin, Germany, 3 - 04 March 2017, pp.52-54

Analysis of Truman Show Movie from the Perspective of Simulation Theory.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016

The Use of Virtual Brand Communities in Branding

IX. EuropeanConference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Televizyon Reklamlarında Kullanılan Marka Kimlik Öğelerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Rolü

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.5, pp.289-302

Reklamda Sembolik Anlatım

1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, 21 - 23 November 2013, pp.219-224

Books & Book Chapters

Influences of Modernolatry and Cultural Despair on Blogosphere

in: Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, H. Hale Künüçen, Xatire Qualiyeva, Yılmaz Seçgin, Editor, EKİN Publishing House, pp.78-98, 2019

A Film Analysis Related to Globalization and Capitalist Consumer Culture and Its Reflections on Advertising Industry

in: Handbook of Research on Consumption, Media, and Popular Culture in the Global Age, Özlen ÖZGEN, Editor, IGI Global, pp.212-229, 2019

Analysis of “Truman Show” Movie from the Perspective of Simulation Theory

in: Communication and Media Researches, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Christian Ruggiero, Editor, Bialystok: E-Bwn, pp.233-240, 2017

Algılanan Etkileşim Ölçümleri: Etkileşim Algılamalarını Biçimlendirmede İletişimin Yönü, Kullanıcı Kontrolü ve Zaman Keşfi

in: Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi, Himmet Hülür, Cem Yaşın, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.373-395, 2016

Politik Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya: Siyasilerin Gezi Parkı Olayları Esnasında Twitter Kullanım Pratikleri Üzerine Bir İnceleme

in: Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim, Samet Kavoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.223-238, 2014

Metrics

Publication

38
UN Sustainable Development Goals