Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Asya Hunlarındaki Long Çıng ın Peşinde

Kutadgubilig, no.26, pp.295-310, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Küresel Kriz ve Çin AB İlişkileri

21. Yüzyıl, no.38, pp.59-64, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çin Yükselişe Devam mı

21. Yüzyıl, no.Haziran 2010, pp.35-40, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kırgızistan ın Renksiz Devrim leri

Stratejik Düşünce, no.Mayıs 2010, pp.42-46, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Selçukluların Kafkasya Politikası

Türk Kültürü, no.XXXIII/387, pp.420-432, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Doğu Türkistan 2

Türk Yurdu, no.15/94, pp.20-22, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Doğu Türkistan 1

Türk Yurdu, no.15/93, pp.18-21, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Orhan Bey Devrinde Osmanlıların Trakya Politikası

Türk Kültürü, no.XXXIII/388, pp.485-499, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Eski Çağında Uygurlar

Uygur Medeniyeti Araştırmaları Kongresi, Turkey, 11 - 12 November 2017

Hunlarda Aile

Altay Toplulukları Mesken Aile ve Aile Değerleri, 24 - 26 July 2017

Disiplinler arası Yaklaşım ve Genel Türk Tarihi

Genel Türk Tarihi Çalıştayı, Turkey, 13 May 2017

Asya Pasifik Dünyasının Süper Güç Adayı Çin

2017’de Global Gelişmeler ve Ekonomiye Yansımaları Strateji Toplantısı, Turkey, 11 March 2017

Türklerde Bozkır Hayatı

İslam Öncesi Dönemde Türklerde Sosyal Hayat ve Yerleşik Hayatın İzleri, Turkey, 12 - 13 January 2016

Türk Dünyası Kültür Merkezi Olarak Kâşgar

Uluslararası Uygur Araştırmaları Konferansı, 18 December 2015

Kaşgar ve Yakın Tarihi

Uygur Türkleri Dil, Tarih ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Turkey, 10 - 11 October 2015

Kore Üç Krallık Devri Arifesinde iken Bozkırda Neler Oluyordu

Türkiye-Kore Tarihi Forumu, Türk Tarih Kurumu, Turkey, 15 September 2015

The Virgin Lands in Memories

History and Memory in Central Asia, Washington, Kiribati, 07 May 2015

Türk Dünyasında Tarih Yaklaşımları Kavramlar ve Tartışmalar

Dünya Uygarlığı içinde Türk Uygarlığı Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı, Turkey, 26 - 29 June 2014

Temür ve Devleti Hakkındaki Araştırmalara Genel Bir Bakış

1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, 9 - 12 October 2012

Çin in Geleceği ve Avrasya

Birinci Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyumu - Türkiye ve Avrasya İlişkileri, 22 March 2013

The Transition of Mongolian Nomadic Economy During Qing Era

International Scientific Conference of Young Mongolists, ULANBATOR, 14 July 2012

Hunlarla Çinliler arasındaki Kültürel İlişikiler

Türk-Çin Kültür İlişkileri Sempozyumu, 15 November 2012

Turkey s Religious Activities in Central Asia

Central Eurasian Studies Society Thirteenth Annual Conference, United States Of America, 18 - 21 October 2012

Central Asia between Russia and China Trilateral Relations and Concepts of Sovereignty 18th 20th Centuries

The Changing Nature of Asian Relations from the 18th to the Early 20th Century, Singapore, 18 - 20 April 2011

Multiculturalism and Governance Practices in Central Asia and Turkey

SAPA International Conference: Multiculturalism and Global Knowledge Governance, 12 July 2010

Relations between the Executive and Bureaucracy in Turkey

KAPA International Conference: Beyond New Public Management, SEUL, South Korea, 7 - 08 October 2010

Bozkır Halklarında Hakimiyet Düşüncesinin Dile Yansıması Tengri kut Çanyü

I. Uluslararası Uzak Asya'dan Ön Asya'ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, 18 - 20 November 2009

Khrushchev and Brezhnev Era Emergence of the New Soviet Person

Central Eurasian Studies Society, First Regional Conference, 4 - 07 August 2008

Silk Road as a Sub Global Region A Sphere Emerging from the Interaction of Cultural and Economic Fields

International Seminar on Reviving the Silk Route: New Initiatives and Engagements for the 21st Century, 9 - 10 February 2007

Mercânî ve Sayramî Örneğinde 19 Yüzyıl Türk Aydınlarının Çingizoğullarına Bakışları

Cengiz Han ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2006

Çin Kaynaklarına göre 18 19 Yüzyıllarda Kırgız Kazak İlişkileri

Cayıl Baatır: Tarih, Bugün ve Gelecek, Uluslar arası İlmî Konferans, 12 October 2006, pp.35

Küreselleşmenin Orta Asya da Yarattığı Problemler ve Fırsatlar Avrupa Birliği Modeli

International Symposium on Globalization And Turkic Civilization, 10 - 11 November 2005, pp.185

Türk Tarihinde Metodoloji Meselesi

III. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama ? Celalabat, 5 - 09 June 2005, pp.146

18 19 Yüzyıllarda Çin Kaynaklarında Doğu Türkistan

Ажыбек баатыр жана анын доору Казыбек казалчы жана анын адабий мурастары аттуу Республикалык илмий-практикалык конференция., NARIN, Kyrgyzstan, 20 - 21 September 2003

Mançuların 18 Yüzyılda Kaşgar daki Yönetimleri

Uluslar Arası Doğu Bilimcileri Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 5 - 06 November 2003

Books & Book Chapters

Türk Tarihinin Çağları

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020

Asya Hunları

in: Ortak Türk Tarihi, Gökdağ Bilgehan Atsız, Gömeç Saadettin Y., Karatay Osman, Editor, Yeni Türkiye, pp.187-227, 2019

Uygurlar

in: İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Çelik Muhammed Bilal, Editor, Nobel, pp.83-99, 2018

Introduction: The Land, the People, and the Politics in a Historical Context

in: The Uyghur Community: Diaspora, Identity and Geopolitics, Kurmangaliyeva Ercilasun Güljanat, Ercilasun Konuralp, Editor, Palgrave Macmillan, pp.1-16, 2018

Soviet Agricultural Policy and Cultivating “Virgin Lands” in Kazakhstan

in: Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan: Life and Politics during the Soviet Era, Dadabaev Timur, Komatsu Hisao, Editor, Palgrave Macmillan, pp.53-65, 2017

Çin Hanedan Kayıtlarına Göre Hunların Efsanevi Devirleri

in: Atsız Armağanı II, Gömeç Saadettin Yağmur, Editor, Altınordu, pp.165-186, 2017

Asya Hunlarında Merkez Meselesi

in: Abdülkadir Yuvalı Armağanı, Öztürk Mustafa, Batmaz Şakir, Yoska Erhan, Editor, Kardeşler Ofset, pp.665-684, 2015

Türk Tarihinde Yeni Bir Dönem Başlatan Merkez: İli-Isık Göl Bölgesi

in: Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, Şahingöz Mehmet, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, pp.187-194, 2015

Eski ve Orta Çağlarda Tacikistan ve İpek Yolu

in: İpek Yolu, Taşağıl Ahmet, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, pp.135-154, 2015

Türk Tarihi

in: Türk Kültürü Elkitabı, Çapcıoğlu İhsan, Beşirli Hayati, Editor, Grafiker, pp.45-72, 2015

Expert Reports