Education Information

Education Information

 • 1983 - 1990 Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi (Dr), Turkey

 • 1980 - 1982 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1976 - 1980 Undergraduate

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Turizmin iktisadi kalkınmaya etkileri ve Türkiye’xxnin cumhuriyet dönemi turizm politikaları

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi (Dr)

 • 1982 Postgraduate

  Türkiye’nin Dış Turizm Gelirlerine Etki Eden Faktörler Üzerine Ekonometrik Bir Deneme

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English