Education Information

Education Information

 • 2014 - 2021 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı Ve Sosyal Çalışma (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN SURİYELİ İŞÇİLERİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ MEVCUT DURUM, SORUN VE BEKLENTİLERİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  Ziya Gökalp'te Korporatizm ve Toplumsal Dayanışma Düşüncesinin Değerlendirilmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı Ve Sosyal Çalışma (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English