Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özgürleştirici Bir İmkan Olarak Buluntu Film

5. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Turkey, 9 - 11 December 2022, vol.5, pp.68-69

Belleğin Koruyucuları Belgesel Sinemacılar

9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, Turkey, 16 - 19 May 2022

The Impact of Drones in Documentary Filmmaking: Renaissance of Aerial Shot

International Avanca Cinema Conference 2019: Art, Technology, Communication, AVANCA, Portugal, 24 - 28 July 2019, pp.807-811

Resim Sanatının Sinemaya Etkisi

6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.80-81

Raising The Awareness on Healthy Food and Healthy Eating Among Children.

2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), Ankara, Turkey, 11 October - 13 November 2017, pp.195

Cinematographic Horizon of Documentary Filmmaking The Impact of HD Video Technology to Documentary Filmmaking

Avanca Cinema 2012 International Conference Book 2012, AVANCA, 27 July - 31 December 2012, pp.1236-1241

Türkiye Belgesel Sineması Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme

Çin-Türk Medya Konferansı: Gazetecilik ve Belgesel Sinema Üzerine Bir Odaklanma, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2011

The Narrative Style of Modern Documentary Filmmaking Dominance of Sound over Visuality

Visible Evidence XVII. International Documentary Studies Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 August 2010

Türk Sineması Görüntü Yönetiminde Dijital Video Kullanımı ile Gelen Yenilikler

11. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, Turkey, 6 - 08 May 2010

Books & Book Chapters

John Grierson ve Belgesel Sinema Hareketi

in: Belgesel Sinema Kitabı (The Documentary Film Book ), Winston Brian, Salman Selda, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.260-275, 2021

Hasan Özgen'in "Kültürel Hümanizma" Dönemindeki Belgesel Filmleri Üzerine Bir İnceleme

in: Şehrin Görsel Belleği “Hasan Özgen”, Halim Şafak Şanlıdağ, Editor, MİLAS BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Muğla, pp.205-238, 2017

Metrics

Publication

16

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

4