Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsan Haklarının Vergi Hukukuna Yansımasına Bir Örnek: Glor/İsviçre Kararı

12. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Konya, Turkey, 03 June 2023, pp.79-104

İktisadi Düşünce Akımlarının Vergi Algıları Üzerine Bir Değerlendirme

ULUSLARARASI GENÇ BİLİM VE SANAT İNSANLARI SEMPOZYUMU (GEBSİS), Turkey, 25 June 2020

Books & Book Chapters

in: , Elif YILMAZ FURTUNA, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.153-170, 2023

Geçici Vergi Hükümlerinin İhlali Dolayısıyla Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası Üzerine Bir Değerlendirme

in: Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları, İzzet Özgenç, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.217-237, 2021

Metrics

Publication

5