Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gemilerin İhtiyati Haczi

Türkiye Barolar Birliği , no.123, pp.259-302, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teori ve Uygulamada Soyut ve Somut Karıştırılma Tehlikesi

Ticaret Hukuku Sempozyumu Sorunlar ve Çözümönerileri, Kırıkkale, Turkey, 09 February 2021, pp.53-56

Katılım Sigortasının Unsurları ve TTK’nin Emredici Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi

I. UluslararasıSigortacılık, Bankacılık ve FinansSempozyumuİİBF 2018, 08 October 2018

Türk Katılım Sigortacılığı’nda Pencere Sisteminin Sona Ermesinin Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri

I. UluslararasıSigortacılık, Bankacılık ve FinansSempozyumuİİBF 2018, 08 October 2018

Indipendent Auid in Capital Companies in Context of Turkisch Comemercial Code

14. International Conference on Accounting Auditing for Development and Sustainability, 11 - 13 October 2017, pp.212-215

The Sytem of Tranfer of The Development Rights and Model Proposal for Turkey

4 th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Viyana, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.215-2017

The System of Transfer of the Development Rights and A Model Proposal for Turkey

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Viyana, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.215-217

Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Defter Tutma Yükümlülüğü

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 13 May 2016

Books & Book Chapters

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda Şirket Birleşmeleri

in: Şirket Birleşmeleri, Fatih Coşkun Ertaş, Ganite Kurt, Editor, Seçkin Yayınları, Ankara, pp.147-188, 2021

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda Şirket Birleşmeleri

in: Şirket Birleşmeleri, Fatih Coşkun ERTAŞ, Ganite KURT, Editor, Seçkin, Ankara, pp.147-188, 2021

Türk Katılım Sigortacılığı’nda Pencere Sisteminin Sona Ermesinin Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri

in: Katılım Finans:Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Sezer Bozkuş Kahyaoğlu ve Zülfi Umut Özkara, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.447-468, 2018

Türk Katılım Sigortacılığı’nda Penceresisteminin Sona Ermesinin olası Etkileri ve Çözüm Önerileri

in: KATILIM FİNANS: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Üyesi Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU, Zülfi Umut ÖZKARA, Editor, Gazi Kitabevi, pp.447-467, 2018

Metrics

Publication

24

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

2