Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, Polatli Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish Language and Literature

 • 2018 - 2018 Associate Professor

  Aksaray University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2009 - 2013 Instructor

  Gazi University, Türkçe Öğrenim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2013 - 2018 Head of Department

  Aksaray University

 • 2014 - 2016 Deputy Head of Department

  Aksaray University

Courses

 • Undergraduate Halk Bilimi Araştırma Yöntemleri II

 • Undergraduate Türk Halk Şiiri

 • Undergraduate Türk Halk Edebiyatı IV

 • Undergraduate Türk Halk Edebiyatına Giriş I

 • Undergraduate Türk Halk Edebiyatı III

 • Undergraduate Halk Bilimi Araştırma Yöntemleri I

 • Postgraduate Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri

 • Undergraduate Türk Halk Edebiyatına Giriş II

 • Undergraduate Türk Halk Nesri

 • Undergraduate HALK EDEBİYATI-VIII

 • Postgraduate TÜRK FOLKLOR TARİHİ VE İNCELEME YÖNTEMİ-I

 • Undergraduate HALK EDEBİYATI-VII

 • Postgraduate TÜRK HALK EDEBİYATINDA ŞEKİL VE TÜR-I

 • Undergraduate HALK EDEBİYATI-VI

 • Postgraduate TÜRK HALK HİKÂYELERİ-II

 • Undergraduate HALK EDEBİYATI-II

 • Undergraduate HALK EDEBİYATI-V

 • Undergraduate HALK TÜRKÜLERİ-I

 • Undergraduate HALK EDEBİYATI-I

 • Postgraduate TÜRK HALK HİKÂYELERİ-I

 • Undergraduate HALK EDEBİYATI DERLEME YÖNTEMİ

 • Undergraduate HALK EDEBİYATI-IV

 • Undergraduate TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II

 • Undergraduate HALK EDEBİYATI-III

 • Undergraduate TÜRKÇE KOMPOZİSYON-I

Advising Theses