Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Halk Bilimci Kimliğiyle İlhan Cem Erseven

TURNALAR , vol.25, no.92, pp.38-46, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Yekta Güngör Özden'in 'Türkü'lü Şiirleri

Turnalar , vol.25, no.91, pp.44-54, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

İsmail Bozkurt'un Aşkları

TURNALAR , vol.22, no.80, pp.6-19, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı

Türk Edebiyatı , vol.48, no.558, pp.28-33, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dilden Tele Türkiye yi Bir leştiren Ses Yurttan Sesler

Turnalar , no.61, pp.56-59, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Folklor Dergiciliğinden Bir Kesit Anadolu Folkloru Dergisi

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , no.Süreli Yayınlar Özel Sayısı, pp.113-131, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Pertev Naili Boratav Oğuz Tansel Mektuplaşması

Folklor/Edebiyat , vol.21, no.84, pp.159-173, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Âşık Mahzuni Şerif ve Kıbrıs Destanı

Turnalar , no.60, pp.59-64, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Millî Kültür ve Türkü

Turnalar , no.56, pp.70-73, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kültürel Değişim Gelenek ve Türk Halk Hikâyeciliği

Turkish Studies , vol.9, no.12, pp.113-123, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Millî Bir Kurum Olarak Ahilik

Anadolu Dergisi , no.2, pp.42-53, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Karikatürlerde Folklorik Ögeler

Gazi Türkiyat , no.7, pp.225-258, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Batı Masalları ve Çocuklarımız

Gazi Türkiyat , no.3, pp.115-130, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri

Edebiyat Otağı , no.3, pp.45-47, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmaniye den Bir Masal

Esin Sanat , no.3, pp.24-27, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKÜ METNİ ÇALIŞMALARINDA İLK AŞAMA: METİN TESPİTİ (“BAHÇALARDA ÜZERLİK” ÖRNEĞİ)

4. Uluslarası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, vol.3, pp.298-309

Atasözleri Üzerine Tespitler

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 07 December 2018

Kıbrıs Türk Fıkralarında ”Kıbrıslı/Türk” Tipi”

Üçüncü Uluslararası KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 March 2018, pp.75-93

Türk Müzik Kültüründe Göçten Kaynaklanan Değişimlere Bir Türkü Örnekleminden Bakmak

1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Turkey, 1 - 03 December 2016, vol.2, pp.495-508

Anonimlik Bireysellik Bağlamında Oğuz Tansel in Masallarındaki Tekerlemeler

Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2016

Dede Korkut un 21 Yüzyılda Müzikal Yorumu Musa Eroğlu ve Dedem Korkut Albümü

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 23 October 2015

Gülme Kuramları Bağlamında Kıbrıs Türk Fıkraları

II. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.85-100

Ali Ufkî ve Mecmûa i Sâz ü Söz ünden Bugüne Bir Taşlamanın İzinde

Doğu Edebiyatında Batı-Batı Edebiyatında Doğu Sempozyumu, Krakow, Poland, 25 - 30 June 2015, pp.361-373

İsmail Bozkurt un Romanlarını İdeolojik Folklor Kuramı Bağlamında Okumak

Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 16 May 2014, pp.207-214

Rus Beşleri nin Türkiye deki İzdüşümü: Türk Beşleri ve Halk Kültüründen Esinlenmeleri

Doğu ile Batı Arasında Zarif Bir Köprü: Türk ve Rus Edebiyatları Sempozyumu, St. Petersburg, Russia, 12 - 17 September 2014, pp.253-265

Altay Destanlarında Sudur Biçik Motifi

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 25 - 28 October 2010, pp.239-248

Ötekileştirme Abdallar ve Bir Özdeşim Öznesi Olarak Neşet Ertaş

Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 13 - 14 May 2013, pp.257-265

Osmaniye Abdallarında Müzisyenlik

KIBATEK XIII. Edebiyat Sempozyumu, Adana, Turkey, 13 - 19 November 2006, pp.241-267

Folklorik Malzemeler Açısından Gezi Edebiyatı Ürünleri ve O Nuri Poyrazoğlu nun Gezi Yazıları

KIBATEK Gezi Edebiyatı Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 March 2006, pp.313-334

Books & Book Chapters

Türkü Çözümlemeleri

Ürün Yayınları, Ankara, 2022

Bir Atasözünün Tarih İçindeki Değişimleri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

in: TÜRKLÜK BİLİMİNDE GÜR BİR SES PROF. DR. İSA ÖZKAN’A ARMAĞAN, Prof. Dr. İbrahim Dilek, Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.341-350, 2019

Fıkra

in: Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571-2017) I. Cilt, İsmail Bozkurt-Oğuz Karakartal, Editor, Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi Yayını, Ankara, pp.197-227, 2019

Halk Şairleri Birinci Kitap

Ürün Yayınları, Ankara, 2016

Anonim Bir Türkü Musa Eroğlu

Ürün Yayınları, Ankara, 2013

Metrics

Publication

63

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals