Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balkanlarda Türk İslâm Kültürünün Yerleşmesi

Uluslararası Balkanlar ve İslâm Sempozyumu, 3 - 05 October 2019

Girit Hanya Seyit Süleyman Şemsettin Dede Mevlevîhanesi

16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019

Bosna Hersekte Osmanlı Vakıf Eserleri Üzerine Değerlendirme

22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyuımu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.145

Karadağda Osmanlı Vakıf Eserleri

Ulcin Kültür ve Sanat Sempozyumu, 27 - 28 February 2018

Yunanistan’xxda Osmanlı Eserleri Üzerine İstatistiki Değerlendirme

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 20 - 23 November 2017

Balkan Ülkelerinde Osmanlı Eserleri Üzerine İstatistiki Değerlendirme

21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Sanat Tarihi Araştırmaları, 25 - 27 October 2017

Zigetvarda Kanunî Sultan Süleyman Türbesine Dair Belgeler

Osmanlı-Macaristan-Habsburg ve Kanunî Sultan Süleyman Sempozyumu, 25 - 27 November 2016

Fethi Ahmet Paşa nın İstanbul ve Rodos Adasındaki Vakıf Eserleri

Fourth International Congress On Islamic Civilisation In The Balkans, 13 - 17 October 2010

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ohri Sancağı

Evliya Çelebi’nin Balkanları Kongresi, Turkey, 16 - 20 April 2012

Makedonya da Mustafa Paşa nın Vakıf Malları

Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 9 - 11 May 2012

Girit ve Rodos Adaları ndaki Osmanlı Dönemi Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, 13 - 15 May 2010, vol.2, pp.18-26

Jedan osvrt na objekte kompleksa Murad Reis-a na Rodosu (A survey of objects within the Murad Reis compound in Rhodes)

Centres and peripheries in Ottoman Architecture: rediscovering a Balkan heritage, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 22 - 24 April 2010, vol.2010, pp.162-173

Balkanlarda Türk Eserlerinin Bugünkü Durumu ve Köprü Mimarisinden Örnekler

Köprüler Kurduk Balkanlara Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 20 May 2008, pp.207-228

Pirlepe de Türk Eserleri ve Türk Mimarisindeki Yeri

XIII. Türk Tarih Kongresi, 4 - 08 November 1999, vol.3, pp.1173-1181

Arnavutluk’taki Kruya(Akçahisar) Sarı Saltuk Külliyesi

Balkanlarda İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 21 - 23 April 2000, vol.1, pp.87-96

Balkanlarda Kara Mustafa Paşa nın İzleri Uluslararası Sempozyumu

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 8 - 11 June 2000, pp.463-470

Kalkandelen Tetova Harabati Baba Bektaşi Tekkesindeki Bektaşi Nefesleri

Balkanlarda Kültürlerin Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, 17 - 19 May 2001

Makedonya da Tekke Mimarisi ve Özellikleri

10. Congrés Internatrional D’Art Turc, 8 - 12 May 1995, pp.369-379

Manastır da Eğitim Yapıları ve Atatürk ün Okuduğu Askeri İdadi

Atatürk ve Manastır Sempozyumu, 4 - 07 May 1998, pp.112-123

Books & Book Chapters

Balkan Ülkelerinde Osmanlı Eserleri ÜZerine İstatistiki Değerlendirme

in: 21. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Kitabı, , Editor, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, pp.511-530, 2019

Balkanlar’da Türk-İslam Kültürünün Yerleşmesinde Sarı Saltuk ve Alperenlerinin Önemi

in: Türk-İslam Ahlak Felsefesinin Kurucu Mimarları: Türkistan’xxdan Anadolu’xxya İrfan Mektebinin Hocaları, Osman Şimşek Cavid Mövsümlü, Editor, TÜRKSOY, Ankara, pp.117-130, 2018

Yunanistanda Osmanlı Dönemi Eserleri Üzerine İstatistiki Değerlendirme

in: 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, , Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ordu, pp.211-242, 2018

Osmanskata Arhitectura na Balkanite i v Bılgarya

in: Etnokulturi i İskustva, Doç. Dr. Vladimir Dimitrof, Editor, Nov Bılgarski Universitet, Sofya, pp.378-388, 2017

Filibe’de Osmanlı Dönemi Mimarisinden Örnekler

in: Mimari, Koruma, Yenileme Restorasyon (Prof. Dr.Işık Aksulu’ya Armağan), Özlem Sağıroğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.271-286, 2017

Rodos (Rhodes) Adasındaki Mezar Taşları

in: Mimari, Koruma, Yenileme Restorasyon (Prof. Dr.Işık Aksulu’ya Armağan), Özlem Sağıroğlu, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.341-362, 2017

UYGULANMAYAN BİR PROJE DENEYİMİ: MAKEDONYA, ALİ RIZA EFENDİ EVİ RESTORASYONU VE KARŞILAMA MERKEZİ

in: Mimari Koruma Yenileme ve Restorasyon (Prof.Dr. Işık Aksulu’xxya Armağan), SAĞIROĞLU ÖZLEM, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.67-79, 2017

Bulgaristan da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri Envanteri

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2016

Metrics

Publication

40

H-Index (TrDizin)

1

Project

11

Thesis Advisory

23