Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Bedel İçin Kambiyo Senedi Verilmesi Halinde Kur Farkı Alacağı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU SEMPOZYUMU 2021 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Kırıkkale, Turkey, 09 February 2021

REKABET HUKUKU İLE HAKSIZ REKABET HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ VE REKABET İHLALİNİN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

5. Türk – Kore Ceza Hukuku GünleriKarşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 September 2019, pp.1403-1428

SİGORTACININ AYDINLATMAYÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞANSORUMLULUĞU)

Sorumluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu-2009, Turkey, 03 February 2009 - 03 February 2020

Books & Book Chapters

Sigorta Hukuku

Yetkin Yayınları, Ankara, 2020

CONSIDERATIONS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITION LAW AND UNFAIR COMPETITION LAW AND ON THE PUNISHABILITY OF VIOLATIONS OF COMPETITION

in: 5. Türk – Kore Ceza Hukuku GünleriKarşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Cilt I, II, , Editor, Seçkin Yayıncılık, pp.1429-1456, 2020 Sustainable Development

Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Hukuku Arasındaki İlişki ve Rekabet İhlalinin Cezalandırılabilirliği Üzerine Değerledirmeler

in: 5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğler Cilt II, İzzet Özgenç, Cumhur Şahin, Faruk Turhan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1403-1428, 2020 Sustainable Development

Anonim Şirketlerde Haksız ve Kötüniyetle Alınan Kar ve Kazanç Paylarının İadesi

in: Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları, Erol Ulusoy, Editor, Bilge, Ankara, pp.97-139, 2019

Anonim Şirkette Pay Sahibi ve Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı

in: Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları, Prof. Dr. Erol Ulusoy, Editor, Bilge yayınevi, Ankara, pp.369-405, 2018

Türkei

in: Handbuch Compliance International Recht und Praxis der Korruptionspravention, , Editor, ERICH SCHMIDT VERLAG, Berlin, pp.595-647, 2015

Metrics

Publication

42

Thesis Advisory

24
UN Sustainable Development Goals