Education Information

Education Information

 • 2004 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiiri üzerine bir araştırma

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  Florinalı Nazım`ın terennümler ve teellümleriinin yeni yazıya aktarılması

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)