Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Seramik Sektörünün Beklentileri Bağlamında Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik Bölümleri Eğitim Programlarına İlişkin Görüşler

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.22, no.3, pp.1522-1561, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

AHMET AYKANAT ve KARİKATÜRLERİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, vol.6, no.30, pp.1590-1608, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Görsel Sanatlarda Estetik

Sanat ve İkonografi, no.1, pp.28-33, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İSLAM FELSEFESİNİN SANATA YANSIMASI VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, no.38, pp.292-324, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

MESLEK YÜKSEKOKULLARI GRAFİK TASARIMI BÖLÜMLERİNDE ESTETİK DERSİ İNCELEMESİ

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.589-607, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Tuvalinde Kazı Yapan Sanatçı Önder Aydın

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.8, no.63, pp.1-12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tevfik Türen Karagözoğlu ve Ateşten Doğan Heykeller

ASOS Journal, no.94, pp.328-340, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel SanatlarDersi Öğretimine Yönelik Gözlem Sonuçları

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.2019, no.23, pp.179-203, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kalbimdeki Azerbaycan

Azerbaycan Dövlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi Elmi Eserleri, no.26, pp.23-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ’Nİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ

The Journal Of İnternational Lingual Social and Educational Sciences, vol.4, no.1, pp.98-110, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin PedagojikFormasyon Öğrencilerinin Görüşleri

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.4, pp.1635-1650, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

RÜÇHAN KEÇECİ VE HEYKELDE ATIK METAL MALZEME KULLANIMI

İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.33, pp.1647-1666, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Disiplinlerarası Sanat

Sanat-Disiplinlerarası Sanat, Turkey, 29 March 2021

'Alp Kadınlar'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı/Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği, Ankara, Turkey, 08 March 2021

Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Hocalı için Düzenlenen sergilerde Kadın Figürleri

Alp Kadın 4. Çalıştayı Azerbaycan’ın Kadın Kahramanlarına Armağan, Ankara, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.18-27

SANAT ELEŞTİRİSİ ÖĞRETİMİNDE GÖZLEM SONUÇLARI VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIM ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 17 May 2018 - 19 May 2019, vol.1, pp.1-1238

Görsel Kültür Eğitimi

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu USEAS 2019, MUĞLA Bodrum, Turkey, 24 - 27 April 2019

Tevfik Türen Karagözoğlu ve ateşten doğan heykeller

III. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu (4-6 Nisan/2019), 4 - 06 April 2019

Sanatta Altunköprü katliamı

Sessiz ve Susuz Tazehurmatu ve Altunköprü Katliamı, Ankara, Turkey, 27 - 28 March 2019

Görsel Sanatlar Öğretmenliği Formasyon ve Sertifika Programları

Resim-İş Eğitimi Sorunlarına Yönelik Değerlendirme Çalıştayı, Turkey, 20 - 22 February 2019

Çağdaş Plastik Sanatlar ve Atatürk Kültür Merkezi’nin Yeri

Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar ve Mimari Çalıştayı, Turkey, 14 January 2019

Yaşantımızda Görsel Kültür İmgelerinin Yeri

Ankara Gazi Anadolu Lisesi Seminerleri, Ankara, Turkey, 14 January 2019

Türkmenelin’den Yaşanmış Bir Alp Kadın Örneği

Alp Kadın 3. Çalıştayı, Ankara, Turkey, 05 March 2018, pp.119-124

Kültür, Sanat ve Telif Hakları

GESAM Büyükşehir Gündem: Güzel Sanatlar ve Telif Hakları, Turkey, 16 November 2018

Kalbimdeki Azerbaycan

Ankara’xxdan Bakü’xxye Kederde Bir Sevinçte Bir, Baku, Azerbaijan, 15 - 19 October 2018

Sanat ve Estetik

Uluslararası Kültür Bilim ve Sanat Kongresi Türk Sanatı Özel Oturumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2018

Görsel Sanatlar Eğitiminde Estetik Kavramı

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018

Projeye Dayalı Sanat Eğitimi

Sanat ve Sanat Eğitimi, Turkey, 06 April 2018

Görsel Sanatlar Eğitiminde Kültürün yeri

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi, Çankırı, Turkey, 22 December 2017

Görsel Kültür

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kahramanmaraş, Turkey, 01 December 2017

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bir Meslek Olarak Görsel Sanatlar Öğretmenliğini Tercih Etme Nedenleri

Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2016

Kerküklü Bir Kadın Sanatçının Gözüyle Kadın

Türk Dünyasında Savaş, Kadın ve Sanat Panel ve Dia Gösterisi, Ankara, Turkey, 08 March 2017

Sanat Eğitiminin Gerekliliği

Söke Belediyesi recep yazıcıoğlu Kültür Salonu, Aydın, Turkey, 25 March 2016

Görsel Sanatlar Öğretmen Adayları ile Mikro Öğretim Uygulamaları

I.International Art Symposium, Gazi University Faculty of Art and Design, 17-21/October/2011, Ankara, Turkey, 17 - 21 October 2011, pp.395-399

Books & Book Chapters

Farklı Müzik Türleri Eşliğinde Yapılan Resimler İçin Bir Resim Değerlendirme Ölçeği İncelemesi

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV, Süleyman Karataş, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.56-75, 2021

Sanat ve Disiplinlerarası Sanat

in: Sanat Alanları İle A'dan Z'ye Sanat, Geçen, Fahrettin.Aytaç, Ahmet, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.65-78, 2021

Görsel Sanatlar Eğitimi ve Oyun

in: Sanat Eğitimi Çocuğun Sanatsal Gelişiminden Yüksek Öğretimdeki Sanal Sınıflara, Tolga Akalın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.101-123, 2021

Farklı Müzik Türlerinin Çocuk Resimlerine Etkisi

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Güneş Salı, Metin Bozkurt, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.342-374, 2021

Görsel Sanatlar Öğretimi

Nobel Yayıncılık, Ankara, 2020