Education Information

Education Information

 • 2003 - 2006 Doctorate

  Kirikkale University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Kirikkale University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Pr., Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Polihidroksi etilmetakrilat kökenli yapay damarların hazırlanması ve biyo-uyumluluk özelliklerinin arttırılması ve karakterizasyonu

  Kirikkale University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Procion brown MX5-BR and procion green H-4G bağlı pHEMA sorbentlerinin lizozim enziminin saflaştırılmasında kullanımı ve saflık derecesinin YBSK’xxda tayini

  Kirikkale University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English